Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Duurzaamheid & Circulariteit

Hoge energiekosten, de noodzaak om CO2 te reduceren, de stijgende kosten van bouwmaterialen en het comfort van de gebruikers maken dat verduurzamen steeds noodzakelijker wordt. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van daken, gevels en vloeren, het creëren van een wadi voor wateropslag of hergebruik van materialen.

Deze verduurzamingsmaatregelen voeren wij - als eigenaar van ca. 200 monumenten - ook uit bij onze panden. Zowel voor onze projecten in beheer, als voor nieuwe ontwikkelingen hebben we hoge duurzaamheidsambities, waarbij we uiteraard rekening houden met het type pand en waarvoor het wordt gebruikt. Een school stelt tenslotte andere eisen dan bijvoorbeeld een horecagelegenheid of werkplaats. Niet elke functie is - vanuit duurzaamheidsperspectief - overal mogelijk.

Ook denken we mee met onze huurders over het gebruik van onze panden. Op welke manier kunnen zij zo duurzaam mogelijk werken. Is het isoleren van een grote werkplaats geen optie, dan is het aanpassen van de workflow dat misschien wel, of het plaatsen van een compartiment waarin werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Ook het plaatsen van voorzetramen of achterzetbeglazing kan een goede optie zijn. Doordat wij onze monumenten zelf verduurzamen, weten we waar we over spreken. We kunnen pionieren, innoveren én monitoren.

Robert Tersmette, verduurzamer: We kijken naar de lange termijn en dan is heel veel verduurzaming rendabel. We willen op veel verschillende manieren met onze gebouwen een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.”

Je kunt als professionele monumenteigenaar ons team van verduurzamingsspecialisten ook inhuren. Vanuit onze praktijkervaring met het verduurzamen van monumenten voor gemeentes, waterschappen, kerkparochies etc., kunnen wij adviseren over de verduurzaming van jouw monument. We hebben diverse expertise (bouwkundigen, duurzaamheidsadviseurs, ontwikkelaars en erfgoedspecialisten) in huis, kennen de weg in het aanvragen van vergunningen voor monumenten, en hebben ook ervaring in het aanvragen van subsidies en financieringen.

Zullen we eens vrijblijvend kennismaken? Neem dan telefonisch contact op met Rosanne Bruinsma (06 111 700 83) of stuur een e-mail naar r.bruinsma@BOEi.nl

BOEi wil een voorloper zijn bij het duurzaam herbestemmen van erfgoed en monumenten. Dat vraagt om een structurele en integrale aanpak. Om samenwerken, binnen en buiten de eigen sector. Door experimenteren, innoveren, kennis en ervaringen te delen wil BOEi de transitie naar een duurzame monumentensector versnellen.

De komende jaren staan vijf thema’s centraal. Klimaat, energie, circulariteit, natuur & biodiversiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Integrale duurzaamheid gaat niet alleen over CO2-reductie of aardgasvrije gebouwen, maar ook om het beschermen van flora en fauna en het vergroten van sociaal bewustzijn. Lees er meer over in ons beleidsplan.