WERKEN BIJ BOEi

Wordt u gedreven door een passie voor monumenten en wilt u uw talent op het gebied van cultureel erfgoed inzetten en verder ontwikkelen? Dan zijn er verschillende manieren waarop u bij BOEi aan de slag kunt.

Vacatures in erfgoed en monumenten

BOEi werkt met zowel vaste evenals freelance medewerkers op het gebied van onder meer ontwikkelingsmanagement, bouwkundige expertise en restauratie. Voor het vervullen van de vacatures in erfgoed en monumenten is ervaring doorgaans een belangrijke voorwaarde, evenals specialisatie op het gebied van restauratie en herbestemming. Freelancers die zelf projecten aandragen hebben onze bijzondere interesse, waarbij er gewerkt wordt met een overeenkomst van opdracht op basis van een Modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Vacature Hoofd Afdeling Acquisitie, Advies, Restaureren en Herbestemmen

BOEi is op zoek naar een ervaren manager voor de afdeling Acquisitie, Advies, Restaureren en Herbestemmen (hierna AA&RH). Een goed georganiseerde en verbindende leidinggevende met een passie voor betekenisvol herbestemmen van gebouwen. Op dit moment worden alle advies- en herbestemmingsprojecten uitgevoerd door ontwikkelingsmanagers en bouwkundigen onder de directe leiding en verantwoordelijkheid van de directie. Mede als gevolg van de groei in aantallen en omvang van projecten, zijn wij op zoek naar een steunpilaar en rechterhand van de directie die zijn/haar expertise inzet voor het coördineren en bewaken van de bezetting, voortgang en kwaliteit. Spreekt dit je aan? Bekijk hier de Vacature Hoofd Acquisitie, Advies & Restaureren, Herbestemmen bij BOEi

Stages en afstuderen

Nieuw talent is essentieel om een dynamisch werkveld zoals dat van het cultureel erfgoed levendig en toekomstbestendig te houden. BOEi werkt dan ook graag mee aan de opleiding van dit nieuwe talent. Voor afstuderende bouwkundestudenten volgt de stage een vast stramien. De afstudeerder verzorgt de evaluatie van een recent afgerond project van BOEi en werkt daarnaast mee aan een nieuw project.

Om een goede begeleiding te garanderen, is er bij BOEi steeds plek voor slechts één afstudeerder of stagiair per semester. Daarnaast werkt BOEi op incidentele basis mee aan projecten van onderzoeksinstellingen. 

NB: de sollicitatiedeadline voor de stageplek voor het eerste semester van het studiejaar 2021/2022 is vrijdag 7 mei 2021. Om in aanmerking te komen voor een stage kan een sollicitatiebrief met cv gestuurd worden naar m.almekinders@boei.nl.