25 jaar herbestemmen in Nederland – Lees hier de interviews met opiniemakers!

WERKEN BIJ BOEi

Wordt u gedreven door een passie voor monumenten en wilt u uw talent op het gebied van cultureel erfgoed inzetten en verder ontwikkelen? Dan zijn er verschillende manieren waarop u bij BOEi aan de slag kunt.

Vacatures in erfgoed en monumenten

BOEi werkt met zowel vaste evenals freelance medewerkers op het gebied van onder meer ontwikkelingsmanagement, bouwkundige expertise en restauratie. Voor het vervullen van de vacatures in erfgoed en monumenten is ervaring doorgaans een belangrijke voorwaarde, evenals specialisatie op het gebied van restauratie en herbestemming. Freelancers die zelf projecten aandragen hebben onze bijzondere interesse, waarbij er gewerkt wordt met een overeenkomst van opdracht op basis van een Modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Vacature Hoofd Afdeling Acquisitie, Advies, Restaureren en Herbestemmen (AAR&H)

Als Hoofd AAR&H ben je in de eerste plaats leidinggevende en manager van een team van 5 interne medewerkers en gemiddeld ca. 30 freelancers (flexibele schil). Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en bewaken van de bezetting, voortgang en kwaliteit van alle advies- en investeringsprojecten van BOEi. Als ervaren en verbindende manager ben je in staat een team verder op te bouwen en door te ontwikkelen. Als coachend en inspirerend leidinggevende ben je een kritische sparringpartner op inhoud, maar voornamelijk op het proces voor collega’s, directie en daar waar nodig externe partners. Vacaturetekst Hoofd AAR&H

Vacature Bouwkundige voor de afdeling Beheer, Onderhoud & Verhuur

BOEi is op zoek naar een enthousiaste erfgoed bouwkundige met enkele jaren ervaring om het team Beheer, Onderhoud & Verhuur (hierna: BOV) te komen versterken.
Binnen de afdeling BOV vindt de exploitatie plaats van de portefeuille van BOEi en derden (o.a. Monumenten Beheer Brabant & Stichting Landgoed Slot Schaesberg). Planmatig werken is het uitgangspunt en als bouwkundige ben je leidend in de aansturing van de objecten. Een groot deel van de dagelijkse beheeractiviteiten zijn immers gerelateerd aan instandhouding, onderhoud en storingen van gebouw, gebouw-gebonden installaties en terreinen. Met deze aanpak wordt de kwaliteit van de objecten planmatig bestuurd. Als bouwkundige ben je direct aanspreekpunt van de huurder voor technische zaken met ondersteuning door de binnendienst (4 medewerkers) op administratief, commercieel en juridisch gebied. Vacature Bouwkundige BOV

Stages en afstuderen

Nieuw talent is essentieel om een dynamisch werkveld zoals dat van het cultureel erfgoed levendig en toekomstbestendig te houden. BOEi werkt dan ook graag mee aan de opleiding van dit nieuwe talent. Voor afstuderende bouwkundestudenten volgt de stage een vast stramien. De afstudeerder verzorgt de evaluatie van een recent afgerond project van BOEi en werkt daarnaast mee aan een nieuw project.

Om een goede begeleiding te garanderen, is er bij BOEi steeds plek voor slechts één afstudeerder of stagiair per semester. Daarnaast werkt BOEi op incidentele basis mee aan projecten van onderzoeksinstellingen. 

NB: de sollicitatiedeadline voor de stageplek voor het tweede semester van het studiejaar 2021/2022 is vrijdag 12 november 2021. Om in aanmerking te komen voor een stage, kun je een sollicitatiebrief met CV mailen naar Menje Almekinders m.almekinders@boei.nl.