KIJK! 25 jaar herbestemmen in Nederland. Lees verder

POM-status

De POM-status is in 2010 in het leven geroepen met het oog op verdere professionalisering van de manier waarop er in Nederland met cultureel erfgoed wordt omgegaan. Het initiatief hiervoor is genomen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als gevolg van de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Het doel hierbij is om organisaties, die professioneel en met kwaliteit monumenten beheren, te belonen met vertrouwen en financiële middelen. BOEi heeft als één van de eerste organisaties in Nederland deze POM-status verworven.

Wat houdt de POM-status in?

POM staat voor Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. Een organisatie met de POM-status profiteert van vereenvoudigde subsidieaanvragen voor de restauratie en herbestemming van monumenten. Het aantal aanvragen voor subsidies is vaak groter dan de beschikbare middelen, maar organisaties met de POM-status krijgen in die gevallen voorrang bij het toekennen van de subsidies. Deze subsidies zijn van groot belang voor het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed in Nederland. Op dit moment zijn er veertien organisaties in Nederland die deze waardevolle POM-status toegekend hebben gekregen.

Vrijwilligers en de POM-status

Voor het verkrijgen van de POM-status is uiteraard een hoge mate van professionaliteit vereist. Veel particuliere initiatieven op het gebied van monumentenbeheer zijn echter grotendeels afhankelijk van vrijwilligers. Waardevol en onmisbaar werk, maar daardoor kan het ook lastig zijn om aan de eisen voor de POM-status te voldoen. BOEi kan helpen door ondersteuning te bieden op het vlak van professionalisering. Uitgangspunt hierbij is dat het bestuur gewoon baas in eigen organisatie blijft, maar wel kan meeliften op de POM-status van BOEi en op die manier van de bijbehorende voordelen profiteert. Zo verzorgt BOEi het management en beheer van het NV Monumenten Beheer Brabant in Vught.