Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Diensten

Ons team van verduurzamingsspecialisten kan ook door professionele monumenteigenaren worden ingehuurd. Vanuit onze praktijkervaring met het verduurzamen van monumenten voor gemeentes, waterschappen, kerkparochies et cetera, kunnen wij adviseren over de verduurzaming van jouw monument. We hebben diverse expertises (bouwkundigen, duurzaamheidsadviseurs, ontwikkelaars en erfgoedspecialisten) in huis, kennen de weg in het aanvragen van vergunningen voor monumenten, en hebben ook ervaring in het aanvragen van subsidies en financieringen.

Wat wij doen:

 • Duurzame Monumenten-advies (DuMo) niveau 2 (haalbaarheidsonderzoek). Wij leveren een praktisch verduurzamingsadvies gebaseerd op jouw budgetambitieniveau en wensen. Hiervoor doen we een indicatief onderzoek naar de huidige situatie en kansen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en gebouwgebruik. Het resultaat is een indicatieve businesscase voor de verduurzaming van jouw monument met een opgave van de mogelijke energieverbruiksbesparing en investeringskosten. Ons Duurzame Monumenten-advies niveau 2 sluit aan bij de voorwaarden die door Stichting ERM worden gesteld, en is in principe inzetbaar voor subsidieaanvragen. Zoekt je een advies voor een subsidieaanvraag? Geef dit altijd aan.
 • Aanvullende opties op het DuMo-advies niveau 2:
  • energielabel
  • investeringsbegroting ten behoeve van een DUMAVA-aanvraag
  • DUMAVA-aanvraag
  • verkenning subsidiemogelijkheden
 • Maatwerkadvies: hierbij kun je denken aan een installatieadvies of het uitwerken van een specifiek verduurzamingsplan richting uitvoering.
 • Lezingen en informatiebijeenkomsten op het gebied van verduurzaming en monumenten. Denk aan de verduurzaming van een specifiek gebouwtype, circulariteit en erfgoed of klimaatadaptatie en natuurinclusie.

 

Zullen we eens vrijblijvend kennismaken? Dat kan door telefonisch contact op te nemen met Rosanne Bruinsma op telefoonnummer 06 111 700 83 of stuur een e-mail naar r.bruinsma@BOEi.nl