Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee
Citaten
Kennisbank Herbestemmen
Citaten

Welkom bij de Kennisbank Herbestemmen: een unieke database van kennisbronnen over de nut en noodzaak van herbestemming. De Kennisbank bestaat uit een literatuurlijst en een citatenoverzicht waarin de belangrijkste tekstgedeelten uit de literatuur uitgelicht worden. De citaten zijn gerangschikt naar thema om gericht te kunnen zoeken en filteren. De Kennisbank Herbestemmen is door BOEi in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling opgezet.

Citaten
Citaten
Kennisbank Herbestemmen
Citaten

Welkom bij de Kennisbank Herbestemmen: een unieke database van kennisbronnen over de nut en noodzaak van herbestemming. De Kennisbank bestaat uit een literatuurlijst en een citatenoverzicht waarin de belangrijkste tekstgedeelten uit de literatuur uitgelicht worden. De citaten zijn gerangschikt naar thema om gericht te kunnen zoeken en filteren. De Kennisbank Herbestemmen is door BOEi in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling opgezet.

Citaten
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
 • Economie
 • Gebied en Ruimte
Het project vergrootte de aantrekkelijkheid van de wijk Spangen en leidde bovendien tot het nu typisch Rotterdamse concept van de... > lees meer
 • Duurzaamheid
 • Economie
Het vastgoedbeleggingsfonds heeft samen met de huurder een nieuwe afrekeningsconstructie voor de energie in het contract laten opnemen. De huurder... > lees meer
 • Gebied en Ruimte
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Hieruit komt naar voren dat bij industrieel erfgoed vergelijkbare factoren spelen, maar juist de karakteristieke kwaliteiten van industrieel erfgoed de... > lees meer
 • Economie
 • Gebied en Ruimte
Verouderd leegstaand vastgoed doet het slecht op de vastgoedmarkt en leidt tot verloedering en vandalisme. Sloop en nieuwbouw kunnen een... > lees meer
 • Economie
 • Gebied en Ruimte
De Timmerij werd financieel haalbaar gemaakt doordat de gemeente op het object een negatieve grondexploitatie accepteert vanwege het vooruitzicht op... > lees meer
 • Duurzaamheid
Ook het streven naar duurzaamheid pleit voor herbestemming. In vergelijking met sloop en nieuwbouw is er minder sloopafval en minder... > lees meer
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Uit het onderzoek blijkt dat de oud- werknemers over zoveel kennis beschikken dat het interessant zou kunnen zijn voor projectleiders... > lees meer
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Als nu gekeken wordt waarop de oud-werknemers van beide fabrieken het wel dan niet slagen van de herbestemming af laten... > lees meer
 • Sociaal en Maatschappelijk
Met de herbestemming van oude fabrieken betekent de nieuwe functie een breuk met het verleden. De nieuwe functie is vaak... > lees meer
 • Sociaal en Maatschappelijk
De huidige ruimtelijke toegankelijkheid speelt een grote rol in de waardering van de herbestemming. Het feit dat men nog vrij... > lees meer
 • Duurzaamheid
 • Economie
De belangrijkste materiële redenen zijn: - economisch handelen - sloop is kapitaalvernietiging, vervangende nieuwbouw vergt kapitaal; - ecologisch handelen -... > lees meer
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Bij herontwikkeling is de historische waarde van het bestaande de belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp. > lees meer