Kennisbank Herbestemmen

BOEi heeft samen met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling een meta-onderzoek verricht naar wetenschappelijke studies over restauratie en herbestemming. Doel daarbij was argumentatie verzamelen voor erfgoedorganisaties, overheden en andere geïnteresseerden.

Het resultaat is deze Kennisbank Herbestemmen. Klik hieronder de verschillende thema’s aan om wetenschappelijke argumenten over dat thema naar voren te halen. Vrij zoeken is mogelijk in het zoekveld.

Slider
 • Economie
 • Gebied en Ruimte
Het project vergrootte de aantrekkelijkheid van de wijk Spangen en leidde bovendien tot het nu typisch Rotterdamse concept van de... Het project vergrootte de aantrekkelijkheid van de wijk Spangen en leidde bovendien tot het nu typisch Rotterdamse concept van de zogenaamde kluswoning.
Titel:  Toekomstbestendige architectuur
Auteur:  Van Hal, A.
Uitgeverij:  De Architect, 6, pp. 88-93
Jaartal:  2011
Zoeken op Ecosia >>
 • Duurzaamheid
 • Economie
Het vastgoedbeleggingsfonds heeft samen met de huurder een nieuwe afrekeningsconstructie voor de energie in het contract laten opnemen. De huurder... Het vastgoedbeleggingsfonds heeft samen met de huurder een nieuwe afrekeningsconstructie voor de energie in het contract laten opnemen. De huurder betaalt voor zijn energie een vast bedrag aan het Vastgoedfonds. Laatstgenoemde rekent vervolgens zelf af met het energiebedrijf. Deze constructie heeft twee voordelen: omdat het pand voor de belegger een grotere cash flow genereert, stijgt het pand direct in waarde. Dit is bevestigd door een externe taxateur. Het tweede voordeel is dat deze extra cash flow alleen maar toeneemt naarmate het vastgoedfonds door beter energiemanagement meer energie bespaart. Daarmee komt een permanente prikkel tot energiebesparing bij de verhuurder te liggen.
Titel:  Toekomstbestendige architectuur
Auteur:  Van Hal, A.
Uitgeverij:  De Architect, 6, pp. 88-93
Jaartal:  2011
Zoeken op Ecosia >>
 • Gebied en Ruimte
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Hieruit komt naar voren dat bij industrieel erfgoed vergelijkbare factoren spelen, maar juist de karakteristieke kwaliteiten van industrieel erfgoed de... Hieruit komt naar voren dat bij industrieel erfgoed vergelijkbare factoren spelen, maar juist de karakteristieke kwaliteiten van industrieel erfgoed de kans op succes vergroten.
Titel:  Sleutelfactoren in sucesvol transformeren van verouderde industriele gebouwen
Auteur:  Scheltens, A., D.J.M. van der Voort en P.W. Koppels
Uitgeverij:  Property Research Quarterly, 7(4), 20-28
Jaartal:  2008
Zoeken op Ecosia >>
 • Economie
 • Gebied en Ruimte
Verouderd leegstaand vastgoed doet het slecht op de vastgoedmarkt en leidt tot verloedering en vandalisme. Sloop en nieuwbouw kunnen een... Verouderd leegstaand vastgoed doet het slecht op de vastgoedmarkt en leidt tot verloedering en vandalisme. Sloop en nieuwbouw kunnen een oplossing zij om het aanbod weer af te stemmen op de veranderende vraag. In geval van een hoge cultuurhistorische waarde is behoud en herbestemming, maatschappelijk gezien, een betere keuze.
Titel:  Sleutelfactoren in sucesvol transformeren van verouderde industriele gebouwen
Auteur:  Scheltens, A., D.J.M. van der Voort en P.W. Koppels
Uitgeverij:  Property Research Quarterly, 7(4), 20-28
Jaartal:  2008
Zoeken op Ecosia >>
 • Economie
 • Gebied en Ruimte
De Timmerij werd financieel haalbaar gemaakt doordat de gemeente op het object een negatieve grondexploitatie accepteert vanwege het vooruitzicht op... De Timmerij werd financieel haalbaar gemaakt doordat de gemeente op het object een negatieve grondexploitatie accepteert vanwege het vooruitzicht op verevening bij de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bij andere projecten rekent de projectontwikkelaar vaak op toekomstige waardestijgingen door gebiedsontwikkeling.
Titel:  Sleutelfactoren in sucesvol transformeren van verouderde industriele gebouwen
Auteur:  Scheltens, A., D.J.M. van der Voort en P.W. Koppels
Uitgeverij:  Property Research Quarterly, 7(4), 20-28
Jaartal:  2008
Zoeken op Ecosia >>
 • Duurzaamheid
Ook het streven naar duurzaamheid pleit voor herbestemming. In vergelijking met sloop en nieuwbouw is er minder sloopafval en minder... Ook het streven naar duurzaamheid pleit voor herbestemming. In vergelijking met sloop en nieuwbouw is er minder sloopafval en minder bouwtransport. Dit moet wel worden afgewogen tegen eventuele milieuwinst door gebruik van een ander, milieuvriendelijker gebouw.
Titel:  Sleutelfactoren in sucesvol transformeren van verouderde industriele gebouwen
Auteur:  Scheltens, A., D.J.M. van der Voort en P.W. Koppels
Uitgeverij:  Property Research Quarterly, 7(4), 20-28
Jaartal:  2008
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Uit het onderzoek blijkt dat de oud- werknemers over zoveel kennis beschikken dat het interessant zou kunnen zijn voor projectleiders... Uit het onderzoek blijkt dat de oud- werknemers over zoveel kennis beschikken dat het interessant zou kunnen zijn voor projectleiders van herbestemmingsprojecten om met deze mensen te praten. Met de kennis van de oud-werknemers kan meer inhoud worden gegeven aan de herbestemmingsprojecten, zodat deze projecten zich beter kunnen onderscheiden van andere herbestemmingsprojecten.
Titel:  Lopende banden. Onderzoek naar de herbestemming van fabrieken en hoe oud- werknemers dit ervaren
Auteur:  Sauter, M.,
Uitgeverij:  TOPOS, 3, pp. 48-51
Jaartal:  2008
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Als nu gekeken wordt waarop de oud-werknemers van beide fabrieken het wel dan niet slagen van de herbestemming af laten... Als nu gekeken wordt waarop de oud-werknemers van beide fabrieken het wel dan niet slagen van de herbestemming af laten hangen, dan blijkt dit door een aantal factoren veroorzaakt te worden. Het eerste punt waar naar gekeken wordt is de hoeveelheid kennis die men nog terugvindt in de herbestemde fabriek, herkenningspunten. Het tweede punt dat een belangrijke rol speelt is de vraag hoe men de sluiting van de fabriek heeft ervaren. Is men ontslagen, mocht men met pensioen of was men al met pensioen. Het verschil tussen deze manieren om een loopbaan te beëindigen lijken van groot belang hoe men de herbestemming van de fabriek ervaart. Het laatste punt wat van groot belang is, is de toegankelijk van de herbestemde fabriek.
Titel:  Lopende banden. Onderzoek naar de herbestemming van fabrieken en hoe oud- werknemers dit ervaren
Auteur:  Sauter, M.,
Uitgeverij:  TOPOS, 3, pp. 48-51
Jaartal:  2008
Zoeken op Ecosia >>
 • Sociaal en Maatschappelijk
Met de herbestemming van oude fabrieken betekent de nieuwe functie een breuk met het verleden. De nieuwe functie is vaak... Met de herbestemming van oude fabrieken betekent de nieuwe functie een breuk met het verleden. De nieuwe functie is vaak gericht op een geheel nieuwe gebruikersgroep waardoor de oude gebruikersgroep (werknemers) zich er niet meer welkom en thuis voelen. (...) Bij herbestemming van oude fabrieken is er een verschil in beleving van de herbestemming door oud-werknemers. De oud-werknemers die al voor de sluiting van de fabriek(slocatie) afscheid hebben genomen – vanwege (vervroeg) pensioen bijvoorbeeld – hebben beduidend meer vrede met de herbestemming dan werknemers die vanwege een plotselinge sluiting of verplaatsing ‘hun’ fabriek herbestemd zien. Deze laatste categorie oud-werknemers is vaak nog relatief jong. In sommige gevallen is hun betrokkenheid met het gebouw zo nauw dat ze ook na de herbestemming daar zouden willen blijven werken, als barmedewerker bijvoorbeeld. (...) Een andere oorzaak van verschil in beleving van de herbestemming van hun oude werkplek is de locatie van de fabriek. Staat deze in een woongebied bijvoorbeeld, dan is de ervaring van de herbestemming minder positief dan wanneer de fabriek op een industrieterrein ligt. Hier lijkt het ‘uit het oog uit het hart’ principe te werken. (...) Een ander aspect dat een rol speelt bij de beleving van de herbestemming van fabrieken bij oud-werknemers is wat er met hun kennis wordt gedaan. Oud medewerkers hebben veel kennis van processen, verhalen en anekdotes. Deze delen ze graag, zowel als bron voor de herbestemming, als na de herbestemming voor bijvoorbeeld rondleidingen of het uitgeven van literatuur.
Titel:  Lopende banden. Onderzoek naar de herbestemming van fabrieken en hoe oud- werknemers dit ervaren
Auteur:  Sauter, M.,
Uitgeverij:  TOPOS, 3, pp. 48-51
Jaartal:  2008
Zoeken op Ecosia >>
 • Sociaal en Maatschappelijk
De huidige ruimtelijke toegankelijkheid speelt een grote rol in de waardering van de herbestemming. Het feit dat men nog vrij... De huidige ruimtelijke toegankelijkheid speelt een grote rol in de waardering van de herbestemming. Het feit dat men nog vrij mag rondlopen in de beide fabrieken speelt zeker mee in de positieve ervaring die men heeft met de herbestemde fabrieken. Uit de interviews met de oud-Verkade medewerkers blijkt ook dat de sociale toegankelijkheid een grote rol speelt in hoe men de herbestemde fabriek ervaart. De Verkade fabriek voelt volgens de oud-werknemers als niet meer toegankelijk aan. Men heeft het gevoel dat de herbestemde fabriek voor een andere groep mensen is bedoeld. Bij de oud-Laurens medewerkers is dit helemaal niet het geval.
Titel:  Lopende banden. Onderzoek naar de herbestemming van fabrieken en hoe oud- werknemers dit ervaren
Auteur:  Sauter, M.,
Uitgeverij:  TOPOS, 3, pp. 48-51
Jaartal:  2008
Zoeken op Ecosia >>
 • Duurzaamheid
 • Economie
De belangrijkste materiële redenen zijn: - economisch handelen - sloop is kapitaalvernietiging, vervangende nieuwbouw vergt kapitaal; - ecologisch handelen -... De belangrijkste materiële redenen zijn: - economisch handelen - sloop is kapitaalvernietiging, vervangende nieuwbouw vergt kapitaal; - ecologisch handelen - sloop draagt bij aan de afvalberg, vervangende nieuwbouw doet een beroep op schaarse grondstoffen.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Bij herontwikkeling is de historische waarde van het bestaande de belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp. Bij herontwikkeling is de historische waarde van het bestaande de belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>