25 jaar herbestemmen in Nederland – Lees hier de interviews met opiniemakers!

Partners en samenwerkingen

BOEi gelooft in een sterke sector voor het cultureel erfgoed. Met gebundelde krachten werken we zo aan een heldere profilering en een krachtige lobby die meer bereikt dan afzonderlijk opererende partijen. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met de volgende organisaties:

Stichting Vrienden van BOEi

Stichting Vrienden van BOEi is opgericht op 26 april 2013 en zet zich in voor het bevorderen van het in stand houden van monumenten in Nederland, onder andere door het ondersteunen van de projecten van BOEi.

Meer informatie over de stichting kunt u vinden op de website van Stichting Vrienden van BOEi.

Nationale Monumentenorganisatie

BOEi is niet alleen lid van het bestuur van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), maar ook de initiatiefnemer van deze organisatie voor monumentenbehoud. Andere prominente leden zijn onder meer Natuurmonumenten, de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. In 2015 zijn de eerste 30 rijksmonumenten overgenomen, die daarbij zoveel mogelijk onder het beheer van de verschillende leden zullen gekomen.

Voorwaarde daarbij is dat de leden aangesloten blijven bij de NMo zolang het beheer duurt. Zo ontstaat er een samenwerking voor de lange termijn en kan men onderling kennis en expertise blijven uitwisselen.

De NMo is een landelijke non-profitorganisatie voor monumenten. De NMo is opgericht als reactie op de overheid die steeds meer monumenten afstoot die moeilijk rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Hierdoor is een goede samenwerking tussen beherende instellingen noodzakelijk geworden, zodat het behoud van ons nationaal erfgoed gewaarborgd wordt.

Kijk voor meer informatie op: www.nationalemonumentenorganisatie.nl

Federatie Instandhouding Monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een overkoepelend orgaan van verschillende organisaties op het gebied van monumentenbehoud. Hierbij gaat het om cultureel en industrieel erfgoed, maar ook om archeologische en groene monumenten. In nauw contact met de rijksoverheid, provincies en gemeenten houdt de FIM zich bezig met subsidieregelingen en advies op het gebied van wetgeving. BOEi is actief als bestuurslid bij de FIM en was in 2009 een van de medeoprichters.

Kijk voor meer informatie op: www.fimnederland.nl

Landelijke Federatie Het Behouden Huis

De Landelijke Federatie Het Behouden Huis is in 1974 opgericht om de restauratie van monumenten in Nederland in betere banen te leiden. De federatie ondersteunt daartoe verschillende particuliere instanties die zich bezighouden met het restaureren en beheren van monumenten. Het behoud van beeldbepalende gebouwen in stad en dorp is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. De LFBH is oorspronkelijk opgericht door enkele organisaties op het gebied van stadsherstel en fungeert als gesprekspartner in het contact met de verschillende overheden. Er wordt nauw samengewerkt met de Federatie Instandhouding Monumenten, waarbij Arno Boon van BOEi werkzaam is als voorzitter van de LFHB.

Kijk voor meer informatie op: www.federatiebehoudenhuis.nl

Open Monumentendag

De Open Monumentendag is hét culturele evenement waarbij de Nederlandse monumenten in de schijnwerpers staan. Elk jaar vinden ruim 900.000 bezoekers hun weg naar de bijzondere gebouwen en ook BOEi opent dan de deuren van een groot aantal van haar monumenten. Om burgers te informeren, hun verhalen te horen en waar mogelijk nieuwe gebruikers te vinden.

Het evenement is van onschatbare waarde voor ons cultureel erfgoed en BOEi ondersteunt de Open Monumentendag dan ook op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door na het wegvallen van de hoofdsponsor met verschillende andere partijen te werken aan een nieuwe, gezonde basis die begin 2016 actief moet zijn.

Kijk voor meer informatie op: www.openmonumentendag.nl

Erfgoedstem

De Erfgoedstem houdt aan de hand van een wekelijkse e-mailnieuwsbrief geïnteresseerden op hoogte over nieuws op het gebied van erfgoed. De nieuwsbrief wordt gratis verzonden en met veel belangstelling gelezen door experts en professionals in de erfgoedwereld. De nieuwsbrief is in 2007 gestart als samenwerking tussen zes grote organisaties uit de sector, waaronder ook BOEi. Het aantal abonnees van de Erfgoedstem nadert inmiddels de 10.000 lezers.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op: www.erfgoedstem.nl

Nationaal Monumentencongres

Het Nederlands erfgoed kent een bloeiende sector vol enthousiaste experts en gepassioneerde vrijwilligers. Samenwerken, het delen van kennis en leren van elkaars ervaringen heeft dit werkveld een belangrijke impuls gegeven, die we dan ook graag levend houden. Het Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, FIM en BOEi hebben daarom dan ook het Nationaal Monumentencongres in het leven geroepen.

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomsten komen meer dan 600 collega’s uit de wereld van het cultureel erfgoed samen. De formule van het congres is duidelijk: reflectie op de sector, het agenderen van belangrijke punten en het faciliteren van onderlinge ontmoetingen. De organisatie van het congres wordt verzorgd door de Stichting Nederland Monumentenland.

Kijk voor meer informatie op: www.nationaalmonumentencongres.nl

Reliwiki

Reliwiki is een uitgebreide database op het gebied van religieus erfgoed. Ruim 2.000 gebruikers hebben sinds de start in 2008 al meer dan 100.000 foto’s geüpload en waardevolle informatie toegevoegd. Over kerken en kloosters, maar ook over synagogen, moskeeën, tempels en andere religieuze monumenten in Nederland.

Naast kwalitatieve informatie zijn dit soort kwantitatieve data onmisbaar bij het behouden en herbestemmen van monumenten. BOEi ondersteunt Reliwiki daarom met geld en tijd. Niet alleen omdat het van belang is voor onze eigen activiteiten, maar ook om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het overheidsbeleid.

Kijk voor meer informatie op: www.reliwiki.nl

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) werkt aan normen en richtlijnen op het gebied van restauratiewerkzaamheden, zodat de kwaliteit ervan beter geborgd wordt. De vaardigheden van de vakman blijven natuurlijk onmisbaar, maar deze normen en richtlijnen vormen daarbij een helder en professioneel uitgangspunt.

Ron Spaan, één van de freelancers van BOEi, is lid van het college van deskundigen van ERM. Samen met andere bouwkundigen worden zo richtlijnen opgesteld voor alle denkbare restauratiewerkzaamheden, uiteenlopend van glazenierswerk en rietdekken tot smeedwerk en groen erfgoed.

Kijk voor meer informatie op: www.stichtingerm.nl

Nationaal Renovatie Platform

In het Nationaal Renovatie Platform (NRP) zijn zo’n 80 bedrijven en organisaties uit de bouw en het vastgoed verenigd. Het doel van de stichting is om kennis over transformatie en herbestemming te delen. Monumenten nemen een bijzondere plek in binnen de vastgoedwereld en dus is BOEi ook aangesloten bij het NRP.

Dit lidmaatschap brengt BOEi in contact met interessante partijen uit de vastgoedwereld. Dat levert kennis op, maar maakt ook samenwerkingen bij herbestemmingsprojecten makkelijker. Het NRP reikt ook jaarlijks de Gulden Feniksen uit: eervolle prijzen voor de beste, mooiste en meest innovatieve projecten op het gebied van transformatie en renovatie.

Kijk voor meer informatie op: www.nrp.nl

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed

In 2008 werd het Jaar van het Religieus Erfgoed gevierd. Vanuit de stichting die de organisatie verzorgde is vervolgens de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) ontstaan. Het idee was dat de interessante publicaties en media-aandacht die het Jaar opleverde niet iets tijdelijks moest zijn, maar in stand gehouden moest worden.

De Stichting werd daarom voortgezet en ontwikkelde zich tot een inspirerende partner voor BOEi. Het was namelijk de BHRE die BOEi uitdaagde om naast industrieel erfgoed ook te gaan focussen op religieus erfgoed. De Stichting stelt zich daarbij ten doel fondsen te werven en draagvlak te creëren.

Kijk voor meer informatie op: www.bhre.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in feite de boezem waaruit BOEi is ontstaan. Het waren onder meer de toenmalige directeur Fons Asselbergs en RCE-medewerker Peter Nijhof die vonden dat er een organisatie moest komen die niet alleen praat, maar ook concreet herbestemmingen aanpakt. Samen met Ubbo Hylkema (oud-directeur RCE) is dat in de jaren 1995-1997 concreet gemaakt.

BOEi werkt nog steeds nauw samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanuit een helder besef van de eigen rollen. Het vertrouwen van de RCE in het werk van BOEi heeft al bij diverse projecten geleid tot een versnelling van processen. Daarnaast wisselen beide partijen continu kennis en inzichten uit om ook in de toekomst monumentenzorg adequaat te laten zijn. Momenteel heeft de verduurzaming van monumenten daarbij onze bijzondere aandacht.

Kijk voor meer informatie op: www.cultureelerfgoed.nl