KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

Duurzaamheid

Actieplan BOEi

 1. 1Klimaat
 2. 2Energie
 3. 3Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 4. 4Circulariteit
 5. 5Natuur en biodiversiteit

BOEi wil een voorloper zijn bij het duurzaam herbestemmen van erfgoed en monumenten. Dat vraagt om een structurele en integrale aanpak. Om samenwerken, binnen en buiten de eigen sector. Door experimenteren, innoveren, kennis en ervaringen te delen wil BOEi de transitie naar een duurzame monumentensector versnellen.

De komende jaren staan vijf thema’s centraal. Klimaat, energie, circulariteit, natuur & biodiversiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Integrale duurzaamheid gaat niet alleen over CO2-reductie of aardgasvrije gebouwen, maar ook om het beschermen van flora en fauna en het vergroten van sociaal bewustzijn.

Bij de verduurzaming van monumenten gaat het altijd om maatwerk. Maatregelen mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de constructie of de cultuurhistorische identiteit of uitstraling van een gebouw. Ondanks het noodzakelijke maatwerk is het ook belangrijk om te zoeken naar standaardisering. Dat vergroot de haalbaarheid en betaalbaarheid.

Kennis daarover moet worden verspreid en goed vindbaar zijn, om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Duurzaamheid moet vanaf de start van elk project een vast onderdeel zijn en worden besproken met projectpartners. In iedere fase van een project kunnen duurzame keuzes worden gemaakt.

NIEUWS

1. Klimaat

De Westhal in Ede heeft het grootste rijksmonumentale zonnepanelendak van Nederland. Binnenkort gaat die eer echter naar de Centrale Markthal in Amsterdam, ook een BOEi project.

BOEi wil de CO2 footprint zo veel als mogelijk verlagen en voldoen aan de internationaal afgesproken klimaatdoelstellingen: in 2050 geen uitstoot meer van broeikasgassen. De hele monumentensector houdt zich aan de afspraak dat er in 2030 voor de complete voorraad een CO2 reductie van 40% is gerealiseerd.

Hoe?

 1. BOEi streeft ernaar om nieuwe projecten CO2-neutraal te laten functioneren.
 2. Bij beheer en onderhoud van bestaande panden wordt gezocht naar de manier waarop dat het meest integraal en duurzaam kan gebeuren. Maatwerk -afgestemd op een specifiek object én op de locatie- moet leiden tot de maximaal haalbare CO2 reductie en meest energiezuinige gebouwen.
 3. In 2030 zijn alle daken van BOEi-panden (waar het kan, qua techniek of monumentwaarde) voorzien van PV-panelen.
 4. De eigen bedrijfsvoering is in 2030 CO2-neutraal.

2. Energie

In de transitie richting gasloos verwarmde rijksmonumenten onderzoekt BOEi ook lokaal gesourcete biomassa. In Leeuwarden wordt de voormalige Blokhuispoorgevangenis gestookt met snoeiafval.

Gebouwen die zich ervoor lenen, energieleverend maken.

Hoe?

 1. Stap één is altijd het reduceren van het energieverbruik. Isoleer daken, gevels, glas en vloeren, en maak ze tochtdicht.
 2. Low-tech oplossingen zoals tochtstrips, radiatorfolie en voorzetramen zijn nog steeds actueel. Ook ander gedrag van gebruikers of een andere indeling van een gebouw kan voor energiereductie zorgen.
 3. BOEi onderzoekt welke nieuwe businessmodellen of financierings­mogelijkheden er zijn om duurzaamheid te realiseren. Subsidies zijn niet altijd zaligmakend.
 4. Flexibiliteit bij de start van een project inbouwen is belangrijk in verband met eventueel veranderend gebruik en een gewijzigde energiebehoefte.
 5. Meten is weten. Door data te verzamelen kunnen we betere keuzes maken, huurders goed informeren en betrekken bij de doelstellingen.

3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

BOEi zet projecten in om re-integranten en statushouders weer mee te laten doen in de maatschappij. Bij Slot Schaesberg in Landgraaf kan iedereen zo in aanraking komen met oude ambachten.

BOEi streeft zowel in haar rol als werkgever als in de rol van opdrachtgever naar diversiteit en inclusiviteit en biedt mensen kansen.

Hoe?

 1. BOEi zoekt bij herbestemming zo veel mogelijk naar een maatschappelijk relevante invulling.
 2. BOEi wil jaarlijks 25 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een vrijwilligers-, leerwerk- of stageplek bieden.
 3. BOEi is een eerlijke werk- en opdrachtgever en zorgt voor goede werkomstandigheden.

4. Circulariteit

Hergebruik als uitgangspunt; ook bij materialen. Zo krijgen de oude deuren van het Rotterdamse Zuiderziekenhuis een nieuw leven in de Amsterdamse Centrale Markthal.

Behoud van waardevolle grondstoffen en materialen voor de lange termijn.

Hoe?

 1. BOEi en de projectpartners gebruiken ‘gezonde’ materialen en kiezen waar mogelijk voor hergebruik van materialen en producten. Uiteindelijk wil BOEi uitsluitend eerder gebruikte, natuurlijke en recyclebare materialen inzetten.
 2. Voor materialen die vrij komen bij projecten zoekt BOEi een nieuwe bestemming zodat ze niet verloren gaan. Niet slopen, maar oogsten. BOEi ambieert een leidende rol in de sector bij dit proces van ‘urban mining’.
 3. In 2030 is de afvalstroom die BOEi produceert bij projecten, de helft van die in 2021. In 2040 produceert BOEi geen afval meer. Alle materialen en producten zijn geschikt voor hergebruik in gesloten kringlopen.

5. Natuur en biodiversiteit

BOEi zet projecten in om re-integranten en statushouders weer mee te laten doen in de maatschappij. Bij Slot Schaesberg in Landgraaf kan iedereen een ambacht of vak leren.

De natuur als leverancier van grondstoffen en basis voor de leefbaarheid op aarde, versterken en beschermen.

Hoe?

 1. Bij alle projecten is er nadrukkelijk aandacht voor lokale ecosystemen. De inzet is om bestaande natuur en biodiversiteit bij de monumenten in stand te houden en zo mogelijk te versterken.
 2. De keuze valt altijd op natuurlijke materialen die met respect voor mens en milieu zijn geproduceerd en in een gesloten kringloop passen.

Video's

Wilt u meer informatie over het verduurzamen van monumenten? Neem dan contact op met onze verduurzamers Robert Tersmette (r.tersmette@BOEi.nl / 06 858 099 97) en Martijn Bok (m.bok@BOEi.nl / o6 533 789 29).