Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Cultureel erfgoed

BOEi is ooit begonnen met het restaureren en herbestemmen van industrieel erfgoed. In de loop der jaren bleken de opgedane kennis en ervaring ook toepasbaar op andere soorten monumenten. Met het behoud en de ontwikkeling van bijvoorbeeld oude boerderijen en kloosters breidde het werkveld zich ook uit naar het agrarisch en religieus erfgoed. De werkwijze van BOEi bewees waardevol te zijn voor praktisch elk type monument.

Daarom is er in 2015 gekozen voor een overkoepelend werkgebied: het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed. BOEi volgt daarmee ook het uitgangspunt van de organisatie waaruit zij ooit is ontstaan: de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Wat is cultureel erfgoed precies?

Met cultureel erfgoed worden zaken aangeduid die een belangrijke waarde hebben voor de cultuur en geschiedenis van ons land. Het geeft huidige en toekomstige generaties een beeld van het verleden en kan zo bijdragen aan de culturele identiteit. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen immaterieel erfgoed en materieel erfgoed. Bij immaterieel erfgoed kunt u denken aan bijvoorbeeld dialecten, tradities en feesten.

Bij materieel cultureel erfgoed gaat het om monumenten, archeologische vondsten, beschermde landschappen en kunstobjecten. BOEi zet zich met name in voor monumenten, waarbij er uiteraard vaak ook een verband is met het omliggende landschap. Daarbij werken we voornamelijk in drie specifieke categorieën:

Deze verdeling betekent zeker geen beperking, de wereld van het cultureel erfgoed is namelijk continu in ontwikkeling. Zo begeeft BOEi zich met de herbestemming van de Generaal De Bonskazerne inmiddels ook binnen het vakgebied van militair erfgoed. Verdere specialisaties zijn in de toekomst dan ook zeker niet uitgesloten.

Monumenten te koop en te huur

Monumenten hebben een eigen identiteit en geven karakter aan steden en dorpen. BOEi zet zich in om cultureel erfgoed en de waarde van die identiteit te behouden, maar kijkt ook verder. Juist door herbestemming krijgen onze monumenten de kans hun verhalen te blijven doorgeven, doordat ze een waardevolle functie in de maatschappij blijven vervullen. Als kantoorruimte, evenementenlocatie of woning bijvoorbeeld. Daarom biedt BOEi continu monumenten te koop en te huur aan

Heeft u interesse om te wonen in een monument of uw bedrijf te vestigen in een waardevol stukje cultureel erfgoed? Kijkt u dan verder op een van de onderstaande pagina’s en wie weet vindt u het monument van uw dromen: