Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Agrarisch erfgoed

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 1.000 oude boerderijen die leegstaan of in de nabije toekomst leeg komen te staan. Het betreft monumentale boerderijen, waarvan een groot deel in de afgelopen decennia zijn functie verloren heeft. Nederland is na de VS weliswaar het tweede agrarische exportland ter wereld, maar doet dat inmiddels ook met steeds minder boeren. De schaalvergroting die na de Tweede Wereldoorlog is ingezet heeft er dan ook voor gezorgd dat er op het gebied van agrarisch erfgoed nog veel werk te doen is.

Boerderij en Landschap

Sinds 2007 geeft BOEi samen met het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds invulling aan Boerderij en Landschap, gericht op het behoud en ontwikkeling van agrarisch erfgoed in Nederland. De organisatie combineert deze doelstelling met het implementeren van nieuwe functies in de historische boerderijen en agrarische landschappen.

Met ingang van 2015 is deze dochteronderneming volledig geïntegreerd in BOEi om zo de krachten op het gebied van agrarisch erfgoed optimaal te bundelen. Daarbij wordt ook intensief samengewerkt met regionale boerderijenstichtingen.

Boerderijen te koop en te huur

Het werk van BOEi is gericht op het herstel en behoud van ons agrarisch erfgoed, maar ook op een blijvende toegevoegde waarde. Na restauratie wordt het erfgoed te huur of te koop aangeboden voor verschillende doeleinden. Agrarische monumenten vinden zo hun weg naar de woningmarkt bijvoorbeeld, maar ook opties als kantoorruimte of eventlocatie zijn denkbaar.

Wilt u een boerderij herbestemmen, neem dan contact op met Arno Boon, directeur van BOEi:

e-mail: a.boon@boei.nl
mobiel: 06 505 152 64