Kennisbank Herbestemmen

BOEi heeft samen met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling een meta-onderzoek verricht naar wetenschappelijke studies over restauratie en herbestemming. Doel daarbij was argumentatie verzamelen voor erfgoedorganisaties, overheden en andere geïnteresseerden.

Het resultaat is deze Kennisbank Herbestemmen. Klik hieronder de verschillende thema’s aan om wetenschappelijke argumenten over dat thema naar voren te halen. Vrij zoeken is mogelijk in het zoekveld.

Slider
 • Gebied en Ruimte
 • Ontwerp en Gebouw
Objectgericht ontwerpen is bij herontwikkeling, blijkt uit dit voorbeeld van Oud Eik en Duinen, te beperkt. Door de opgave (ook)... Objectgericht ontwerpen is bij herontwikkeling, blijkt uit dit voorbeeld van Oud Eik en Duinen, te beperkt. Door de opgave (ook) vanaf andere schaalniveaus te bekijken worden meer en andere oplossingen zichtbaar.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Gebied en Ruimte
 • Sociaal en Maatschappelijk
Aandacht voor de gebouwde geschiedenis was in de tweede helft van de jaren zeventig een reactie op oppervlakkig, zo efficiënt... Aandacht voor de gebouwde geschiedenis was in de tweede helft van de jaren zeventig een reactie op oppervlakkig, zo efficiënt en economisch mogelijk hergebruik, stelt Michelle Provoost in Re-Arch. Men kwam tot het inzicht dat behoud van de historische stad eerbiedwaardig is en bijdraagt aan een ‘gewaardeerd leefmilieu’.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Immateriële aspecten als sturing voor zijn ontwerp zijn voor de ontwerper interessanter, zoals: – behoud van erfgoed, de cultuurhistorie, waarmee... Immateriële aspecten als sturing voor zijn ontwerp zijn voor de ontwerper interessanter, zoals: – behoud van erfgoed, de cultuurhistorie, waarmee de identiteit van een plek wordt bevestigd, en soms zelfs die van een land en een volk; – behoud van intellectuele en emotionele banden met het bestaande, van eigenaren, gebruikers en omwonenden, en – zoals bij behoud van erfgoed – ook in bredere zin; – de duurzame esthetiek van het bestaande wordt ervaren, van het nieuwe (het modieuze) moet blijvende esthetische waarde nog blijken; – sociale en maatschappelijke waarde; architectuur is een uitdrukking van de samenleving en er is een wisselwerking; activiteiten vormen zich naar de omgeving waarin zij plaatsvinden.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Beleid
 • Economie
In de komende decennia zal herontwikkeling een steeds groter deel van de bouwopgaven beslaan. Dit is niet alleen een gevolg... In de komende decennia zal herontwikkeling een steeds groter deel van de bouwopgaven beslaan. Dit is niet alleen een gevolg van economische noodzaak, slopen is meestal duurder, maar ook van een veranderende programmatische vraag.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
Herontwikkeling is dienstbaar aan verleden en toekomst, zonder aan een van de twee ondergeschikt te zijn. Een essentiële keuze bij... Herontwikkeling is dienstbaar aan verleden en toekomst, zonder aan een van de twee ondergeschikt te zijn. Een essentiële keuze bij herontwikkeling is alom bekend, zelfs een cliché geworden: harmonie of contrast. Maar er moet ruimte zijn voor meer, voor het imperfecte, de paradox, het argeloze, het hybride, ambigue en onverwachte.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
What is required is less an ability to invent, than one to reassign and interpret. This leads to a new... What is required is less an ability to invent, than one to reassign and interpret. This leads to a new understanding of the object: conversions are hybrids that are contradictions in themselves. They are in opposition to the view that designing is an individual creative act, to the idea of a newly designed, homogeneous and autonomous object.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Economie
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Een geslaagde interventie geeft een oud gebouw of ensemble een nieuwe impuls, zonder de ziel te raken of de sfeer... Een geslaagde interventie geeft een oud gebouw of ensemble een nieuwe impuls, zonder de ziel te raken of de sfeer te verzieken.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Monumenten en historische gebouwen zijn uniek en hebben specifieke cultuurhistorische waarden: essenties die zijn verbonden met het ontwerp, de context,... Monumenten en historische gebouwen zijn uniek en hebben specifieke cultuurhistorische waarden: essenties die zijn verbonden met het ontwerp, de context, de geschiedenis of de historische ontwikkeling.
Titel:  De ontdekking van de opgave
Auteur:  Roos, J.
Uitgeverij:  VSSD
Jaartal:  2007
Zoeken op Ecosia >>
 • Beleid
 • Economie
 • Sociaal en Maatschappelijk
Je kunt de leegstand ook zien als kans om allerlei culturele en sociale zaken of wonen en bedrijvigheid te huisvesten. Je kunt de leegstand ook zien als kans om allerlei culturele en sociale zaken of wonen en bedrijvigheid te huisvesten.
Titel:  Tempmomo: tijdelijk gebruik van modern erfgoed: bedreiging of een zegen?
Auteur:  Quist, W., S. Stroux en J. Bierman
Uitgeverij:  Delft Digital Press
Jaartal:  2012
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
Wijzigingen zijn van alle tijden en het is juist binnen de monumentenzorg een gevestigde mening om juist deze ook een... Wijzigingen zijn van alle tijden en het is juist binnen de monumentenzorg een gevestigde mening om juist deze ook een cultuurhistorische waarde toe te kennen; de afleesbaarheid aan een gebouw van de gelaagdheid van de (bouw-) geschiedenis wordt geprefereerd boven een aanpak waarbij een gebouw wordt teruggevoerd naar een al dan niet vermeende oorspronkelijke toestand.
Titel:  Tempmomo: tijdelijk gebruik van modern erfgoed: bedreiging of een zegen?
Auteur:  Quist, W., S. Stroux en J. Bierman
Uitgeverij:  Delft Digital Press
Jaartal:  2012
Zoeken op Ecosia >>
 • Gebied en Ruimte
 • Sociaal en Maatschappelijk
In het structuurplan was al gesteld dat: "kerkgebouwen, kloosters en andere grote gebouwen, wanneer hun oorspronkelijke functie vervalt, zoveel mogelijk... In het structuurplan was al gesteld dat: "kerkgebouwen, kloosters en andere grote gebouwen, wanneer hun oorspronkelijke functie vervalt, zoveel mogelijk moeten worden behouden en van een aangepaste functie voorzien. Hierbij speelt vooral de specifieke bijdrage van deze gebouwen aan de historische karakteristiek van de binnenstad alsook de stedenbouwkundige waarde een rol...".
Titel:  Tempmomo: tijdelijk gebruik van modern erfgoed: bedreiging of een zegen?
Auteur:  Quist, W., S. Stroux en J. Bierman
Uitgeverij:  Delft Digital Press
Jaartal:  2012
Zoeken op Ecosia >>
 • Gebied en Ruimte
 • Ontwerp en Gebouw
Juist de flexibele opzet die inherent is aan veel modernistische gebouwen ( van de robuuste en ruwe industriële gebouwen met... Juist de flexibele opzet die inherent is aan veel modernistische gebouwen ( van de robuuste en ruwe industriële gebouwen met hun repetitieve gebouwstructuur) leent zich goed voor een bandbreedte van tijdelijke invullingen zonder dat grote bouwkundige ingrepen nodig zijn.
Titel:  Tempmomo: tijdelijk gebruik van modern erfgoed: bedreiging of een zegen?
Auteur:  Quist, W., S. Stroux en J. Bierman
Uitgeverij:  Delft Digital Press
Jaartal:  2012
Zoeken op Ecosia >>