Literatuur
Kennisbank Herbestemmen
Literatuur

Welkom bij de Kennisbank Herbestemmen: een unieke database van kennisbronnen over de nut en noodzaak van herbestemming. De Kennisbank bestaat uit een literatuurlijst en een citatenoverzicht waarin de belangrijkste tekstgedeelten uit de literatuur uitgelicht worden. De citaten zijn gerangschikt naar thema om gericht te kunnen zoeken en filteren. De Kennisbank Herbestemmen is door BOEi in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling opgezet.

Literatuur
Kaplan, R., S. Kaplan. The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge University Press. 1989.

Landschapsvoorkeuren: de preference matrix van Kaplan en Kaplan. Een aanname achter deze theorie is dat kennisverwerving bij mensen sterk heeft bijgedragen aan overleving, en dat we daarom een aangeboren voorkeur hebben voor die landschappen die deze kennisverwerving bevorderen. Kennisverwerving wordt gestimuleerd, volgens deze theorie, door samenhang binnen het landschap dat direct zichtbaar is (bevordert begrip), complexiteit daarvan (bevordert verdere bestudering), voorspelbaarheid van het landschap dat men zou kunnen zien als men verdergaat (bevordert begrip) en mysterie van dit verderop liggende landschap (bevordert exploratie). Een belangrijk aspect uit die matrix is coherentie en het gemak waarmee de omgeving afgelezen en begrepen kan worden. Wanneer herbestemming de logica van een plek behoudt en vergroot door het afleesbaar en beleefbaar te houden, waardeert men die plek. Logica kan hier gelezen worden als het begrip van het ontstaan en de groei van een plek.

Argument: Gebied en Ruimte, Sociaal en Maatschappelijk,

van Hal, A.. Toekomstbestendige architectuur. De Architect, 6, pp. 88-93. 2011.

Het vastgoedbeleggingsfonds heeft samen met de huurder een nieuwe afrekeningsconstructie voor de energie in het contract laten opnemen. De huurder betaalt voor zijn energie een vast bedrag aan het Vastgoedfonds. Laatstgenoemde rekent vervolgens zelf af met het energiebedrijf. Deze constructie heeft twee voordelen: omdat het pand voor de belegger een grotere cash flow genereert, stijgt het pand direct in waarde. Dit is bevestigd door een externe taxateur. Het tweede voordeel is dat deze extra cash flow alleen maar toeneemt naarmate het vastgoedfonds door beter energiemanagement meer energie bespaart. Daarmee komt een permanente prikkel tot energiebesparing bij de verhuurder te liggen.

Argument: Duurzaamheid, Economie,


Het project vergrootte de aantrekkelijkheid van de wijk Spangen en leidde bovendien tot het nu typisch Rotterdamse concept van de zogenaamde kluswoning.

Argument: Economie, Gebied en Ruimte,

De Blauwe Kamer. Tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw. Special: industrieel erfgoed als nieuwe ontwerpopgave, nr.6. 2004.
Boekman 101: Cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling. Boekmanstichting. 2014.
Woodcraft, S., N. Bacon, L. Caistor-Arendar en T. Hackett. Design for Social Sustainability: A framework for creating thriving new communities. Social Life. 2011.
Wesselink, H.. Hergebruik van kerkgebouwen: spanningsveld tussen monumentale waarden en reële behoeften van vandaag. in: Kunstlicht, themanummer Duurzaamheid 31, 54-61. 2010.
van Loon, R.R.. Tourism and the economic valuation of cultural heritage. Tinbergen Institute. 2014.
van Gorp, B., M. Hoff en H. Renes (reds). Dutch windows; cultural geographical essays on the Netherlands. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. 2003.
van Duijn, M., J. Rouwendal en R. Boersema. Transformations of Industrial Heritage: Insights into External Effects on House Prices. Tinbergen Institute. 2014.
van Duijn, M., J. Rouwendal. Cultural heritage and the location choice of Dutch households in a residential sorting model. in: Journal of Economic Geography 13, nr. 3, 473-500. 2013.
van Duijn, M., J. Rouwendal. Sorting based on urban heritage and income. Tinbergen Institute. 2015.
van der Zande, A., R. During en M. Stam (reds.). Erfgoed en ruimtelijke planning: sterft, gij oude vormen en gedachten!. Sdu Uitgevers. 2009.