kerk met toren Sint Anna ter Muiden

Plaats
Sluis

Bouwjaar
1400

Type
Religieus

Rol BOEi
Eigenaar, Ontwikkelaar

Investering
€ 750.000

Status
Te huur

Plaats
Sluis

Bouwjaar
1400

Type
Religieus

Rol BOEi
Eigenaar, Ontwikkelaar

Status
Te huur

Omschrijving

kerk met toren Sint Anna ter Muiden

Sint Anna ter Muiden is een klein plaatsje met een grootse geschiedenis. Hoewel het Zeeuwse gehucht in de gemeente Sluis slechts 50 inwoners telt, heeft het al sinds 1242 stadsrechten. Centraal baken van herkenning is de Hervormde Kerk, gelegen aan de Nederherenweg. De kerk en haar karakteristieke vieringtoren hebben de status van Rijksmonument. In 2013 heeft BOEi zich ontfermd over dit bijzondere religieuze erfgoed.

Historie van de Hervormde Kerk in Sint Anna ter Muiden

De Nederlands Hervormde Kerk van Sint Anna ter Muiden werd in de 14e eeuw gebouwd. De gotische kerk is gewijd aan de Heilige Anna, moeder van Maria. Men had grote ambities bij de bouw van de 14e eeuwse kerk. De iconische toren is dan ook ontworpen in het formaat van een basiliek en was bijna 2 keer zo hoog als de huidige 28 meter. De Vlaamse kruiskerk was groot genoeg voor minstens 1000 kerkgangers. Daarna kende het religieuze monument een roerige geschiedenis. Zo werd de plaats en de kerk rond 1584 tijdens een belegering in de Tachtigjarige Oorlog grotendeels verwoest. In 1611 werd het restand van de verwoeste kerktoren hersteld en het portaal werd een tijdlang gebruikt als noodkerk. In 1653 werd tegen de zuidgevel van de toren een nieuw kerkgebouwtje gebouwd. Rond 1700 werd dit kerkje uitgebreid met een consistorie. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk schade opgelopen. Op 6 oktober 1944 werden de gevels, het platte dak van de toren en de leien van het dak van de kerk ernstig beschadigd door het Brits-Canadese bombardement op Sluis. Hierdoor stortte het stucplafond van de kerkzaal in. Deze schade werd in 1957 gerestaureerd.

Restauratie van de Zeeuwse kerk

De hervormde Kerk van Sint Anna ter Muiden is altijd een markant en beeldbepalend monument voor het stadje geweest. Het monument, en met name de kerktoren, kampten echter lange tijd met achterstallig onderhoud en het daaruit voortvloeiende verval. Eind 2013 droeg het kerkbestuur de kerk over aan BOEi. Dankzij bijdragen van gemeente, provincie, de VriendenLoterij en de voormalige eigenaar kon worden gestart met de restauratie. Een geslaagde missie, want de kerk is inmiddels weer in volle glorie hersteld.

Dit project van BOEi wordt mede mogelijk gemaakt door: Protestantse Gemeente Zuidwesthoek, gemeente Sluis, provincie Zeeland, Rijksdienst voor het Cultureel  Erfgoed,

Ontdek meer projecten met type: Religieus