Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Huize Vincentius

Plaats
Udenhout

Bouwjaar
1927

Type
Maatschappelijk

Rol BOEi
Eigenaar

Investering

Website
klik hier

Plaats
Udenhout

Bouwjaar
1927

Type
Maatschappelijk

Rol BOEi
Eigenaar

Website
klik hier

Omschrijving

Huize Vincentius: monumentaal wonen tussen dorp en duin

Het voormalige katholieke gesticht Huize Vincentius is één van de twee instellingen voor de zorg van verstandelijk gehandicapte kinderen die aan het begin van de 20e eeuw verrezen in het toen nog kleine Udenhout. De eerste werd gebouwd in 1907 voor verstandelijk gehandicapte jongens. De tweede was Huize Vincentius wat ingezegend werd in 1930 en werd aangewezen voor de opvang van zwakzinnige meisjes.

Geschiedenis van Huize Vincentius

De initiatiefnemers waren de Zusters van de Choorstraat, onderdeel van de Congregatie van de Dochters van Maria en Jozef. In Noord-Brabant werkten congregaties vaak met een eigen ‘huisarchitect’. De Zusters van de Choorstraat waren daarop geen uitzondering en kozen voor het ontwerp van Huize Vincentius dan ook voor de voor hen bekende J.J.M. van Halteren. Bij het ontwerp van het gebouw in de stijl van de Amsterdamse School werd rekening gehouden met mogelijke functiewijzigingen van ruimtes binnen het gebouw, wat de overlevingskans van het gebouw heeft vergroot. Ruimtes konden gebruikt worden als slaapzaal, klaslokaal of speelzaal.De opvallende toren in het hoofdgebouw met een hoogte van 35,5 meter werd oorspronkelijk gebouwd als watertoren. Bij gebrek aan een waterleidingnet in Udenhout, zorgden beide zorginrichtingen namelijk zelf voor hun eigen drinkwatervoorziening, en een watertoren was daarom onderdeel van de bouwopgave. Het fraaie uurwerk bovenin de toren en de angelusklok die daar hangt, zijn beide in februari 1928 per testament geschonken door een van de zusters. Huize Vincentius is een zeer opmerkelijk en robuust gebouw in een dorp als Udenhout waar hoofdzakelijk woonhuizen met één verdieping staan. Na de bouw toornde het hoog uit boven haar omgeving waardoor het de visuele identiteit van het toen nog kleine dorp bepaalde

Het oorspronkele terein van de instelling huisde ook een boerenbedrijf met enkele hectare land, waarvan de zusters en bewoners het grootste deel van hun dagelijkse kost betrokken. De laatste decennia is de instelling natuurlijk verregaand gemoderniseerd, zijn de landerijen en tuinen verdwenen en gingen ook de deuren open van de oorspronkelijk nog gesloten instelling. Bewoners van voormalig Vincentius – nu zorginstellingen ASVZ– zijn in het dorp veel geziene gasten en de afstand tussen dorp en instelling is veel kleiner geworden. Ook dorpsbewoners zijn nu dagelijks te vinden in de kinderboerderij en speeltuin achter het voormalig hoofdgebouw, waar het met mooi weer prettig vertoeven is.

Herbestemming

De watertoren van het voormalige klooster wordt gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de komst van kerkuilen, zwaluwen en vleermuizen. In deze zogenaamde ‘Faunatoren’ zal ook onderzoek verricht worden. De restauratie van de watertoren is de eerste fase van het woningbouwproject Vincentius, dat in totaal uit 92 woningen bestaat: 28 appartementen in het rijksmonumentale hoofdgebouw, 13 herenhuizen in de vleugels, 22 duurzame koopappartementen en 29 huurappartementen voor woningcorporatie TBV. Eigenaar VOF Udenhout Vincentius, een samenwerking tussen Nico de Bont en BOEi, trekt voor de natuurinclusieve restauratie van de watertoren circa € 350.000,- uit.

Meer informatie over het woonaanbond in Vincentius is te vinden op de website.

Ontdek meer projecten met type: Maatschappelijk