Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Boerderij Hellenbeek

Plaats
Elburg

Bouwjaar
1950

Type
Agrarisch

Rol BOEi
Eigenaar

Investering
€ 2.600.000

Status
Verhuurd

Plaats
Elburg

Bouwjaar
1950

Type
Agrarisch

Rol BOEi
Eigenaar

Status
Verhuurd

Omschrijving

Boerderij Hellenbeek

De Boerderij Hellenbeek viel lange tijd onder het veilige oog van de stad Elburg en vervult nu ook zelf een beschermende functie. Op de locatie in het noordelijke mheengebied van Elburg worden namelijk woningen gerealiseerd voor cliënten van zorginstelling ’s Heeren Loo. Deze appartementen zijn geïnspireerd door de gebouwen die vroeger wel in het schootsveld gebouwd mochten worden. Deze moesten van hout zijn, zodat ze bij het naderen van de vijand in brand konden worden gestoken. Op deze manier kon men de vijand zijn dekking ontnemen en het schootsveld weer vrij maken.

Historie van Boerderij Hellenbeek

De oude vestingstad Elburg bood al in vroege tijden een veilige plek aan haar inwoners. Binnen de stadsmuren waren zelfs enkele boerderijen gevestigd, omdat bouwen binnen een mijl rondom de stad verboden was vanwege het schootsveld dat vrij moest blijven. Boerderij Hellenbeek is gelegen in dit schootsveld en bezit eigen landerijen ter grootte van zo’n 5 hectare. Dit agrarisch erfgoed is in de loop der jaren ernstig in verval geraakt.

Herbestemming boerderij en landerijen

Restauratie van de oude Boerderij Hellenbeek en de bijbehorende opstallen was vanwege de ernstige staat van verval geen reële optie. Daarom is er in samenwerking met’s Heeren Loo gekozen voor nieuwbouw in Belvedere-stijl. Dit betekent dat er op hoogwaardig architectonisch niveau een nieuw ontwerp gemaakt is door Wenink Holtkamp Architecten, waarin de stijlkenmerken van het originele agrarische erf terugkomen. Op die manier zijn op de plek van de oude boerderij en kapschuur in totaal 17 zorgappartementen gebouwd. Deze zijn bedoeld voor bewoners met een verstandelijke beperking, afkomstig uit de directe omgeving.

Bij de herbestemming van dit agrarisch erfgoed is niet alleen gekeken naar de boerderij zelf, maar ook naar het buitengebied. ‘s Heeren Loo onderhoudt de landerijen en benut deze voor de dagbesteding voor haar bewoners. Een gedeelte van de agrarische gronden is getransformeerd tot natuurgrond. Hierbij is ook het historische wandelpad  hersteld, dat door het grasland langs de meanderende Hellenbeek loopt.

Een van de nieuwe bewoners houdt de bouw nauwkeurig bij op zijn eigen website. Hier kunt u filmpjes, foto’s, tekeningen en andere documenten terugvinden over het project.

Ontdek meer projecten met type: Agrarisch