Industrieel erfgoed

Industrieel erfgoed

De waardering voor industrieel erfgoed is eigenlijk pas vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw voorzichtig op gang gekomen.