Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Caltex tankstation – terugkijken met het oog op de toekomst

25 juni 2024
Cultureel erfgoed brengt mensen samen. Naast bescherming en restauratie is het dan ook erg belangrijk om de mens en de samenleving en hún relatie met erfgoed centraal te stellen. Dat is waar het Europese Verdrag van Faro voor pleit.
Het Caltex tankstation in Withuis is één van de projecten die ondersteund wordt door het Faro programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 29 mei kwamen verschillende betrokkenen (bewoners, ondernemers, oud-eigenaren, deskundigen, etc.) op uitnodiging bijeen in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten.
De deelnemers vertelden enthousiast over hun vroegere ervaringen en hun ideeën met het tankstation en met het dorp. Deze verhalen werden door professionele tekenaars ter plekke vertaald naar tekeningen en aan de hand daarvan voerden we verder het gesprek over het verleden en de toekomst van het tankstation.
De kern van de verhalen was: mensen, saamhorigheid, gemeenschap, iedereen aan de slag, maar ook een pleisterplaats om even op adem te komen. Een verlangen terug naar de drukte en activiteit van vroeger voordat de snelweg het tankstation overbodig maakte, Withuis, een grensdorp waar Nederlands, Frans en dialect werd gesproken, gesmokkeld, gedronken en gewerkt. Maar wel vooral samen.

 

De tekeningen worden door BOEi vertaald naar een Waardenkaart. Op een vervolgbijeenkomst presenteren we onze bevindingen. De reacties hierop nemen we mee in de verdere uitwerking van de restauratieplannen.
Met een voorlopig eerste ontwerp, deze bijeenkomsten met de Waardenkaart als resultaat gaat BOEi stap voor stap verder met de restauratie en herbestemming. Wil je ook een (financieel) steentje bijdragen aan Caltex? Kijk dan op de website Investeer in vastgoed met de BOEi obligatie | BOEi of neem contact met ons op!