Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Onderhoud aan lichtmasten Stadion Wageningen

11 januari 2024

Recent zijn de bovenste segmenten van de lichtmasten van Stadion de Wageningse Berg gedemonteerd, omdat deze dringend onderhoud nodig hebben. De schoren waren doorgeroest, en bij storm was het risico dat hierdoor de bovenkant los zou raken. De lampen die in de masten hingen, zijn om deze reden al eerder verwijderd.

Na dit onderhoud zullen de segmenten inclusief de eerder gedemonteerde lampen weer teruggeplaatst worden op de, nu kale, masten. De verwachting is dat dit in het voorjaar zal plaatsvinden.