Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Werkwijze bij herbestemming en restauratie

BOEi werkt vaak als aanjager bij het herbestemmen en restaureren van cultureel erfgoed. Onze werkwijze is gebaseerd op de stadsherstelformule. Organisaties voor stadsherstel hebben sinds de Tweede Wereldoorlog met succes het tij van verpaupering in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gekeerd.

Vaak gebeurde dat door strategisch verloederde woonhuizen aan te kopen en te restaureren, gesteund door banken, verzekeraars en gemeenten. Door die aanpak werden andere eigenaren van monumenten ook weer verleid of geïnspireerd om te restaureren of te renoveren.

Het stappenplan bij herbestemming

BOEi volgt dus deels dezelfde aanpak als bij het stadsherstel, maar richt zich niet uitsluitend op de woonfunctie of woonhuizen. Onze aanpak wordt samengevat in de volgende stappen:

  1. het voorkomen van verder verval van het monument
  2. het onderzoeken van de haalbaarheid van herbestemming
  3. het zoeken naar nieuwe gebruikers voor het monument
  4. het financieel in kaart brengen van de herbestemming
  5. het aankopen en restaureren van het monument
  6. het exploiteren van het monument (verhuur of verkoop)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor veel aandeelhouders en investeerders is BOEi een aansprekend middel om invulling te geven aan de wens tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). BOEi kwalificeert zich als een non-profitorganisatie en kan gezien worden als cultureel ondernemer.

Daarnaast is het voor sommige aandeelhouders ook een manier om bijzondere activiteiten of doelen niet zelf uit te voeren, maar neer te leggen bij BOEi. De wijze waarop BOEi georganiseerd is en bestuurd wordt laat dan ook een structuur zien met aandeelhouders die belang hechten aan het behoud van erfgoed, maar dat ook op een verantwoorde manier willen doen.

BOEi kent diverse samenwerkingsvormen om haar rol zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt met FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland), BHRE (de stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed) en de regionale boerderijenstichtingen. Maatschappelijke ondernemingen worden gezien als de koplopers op weg naar een nieuwe economie, waarin duurzaamheid een belangrijk doel is.

Rendement en financiering

In tegenstelling tot veel stadsherstelorganisaties ontvangen aandeelhouders van BOEi geen rentevergoeding over het ingelegde kapitaal. Wel is er sprake van een intrinsiek rendement van circa 3% over de jaren 2002-2015. Restauratie en herbestemming worden naast het eigen vermogen gefinancierd uit subsidies, laagrentende en marktconforme leningen en eenmalige bijdragen. BOEi heeft een vlekkeloos trackrecord als het gaat om het verantwoorden van subsidies en is daarmee voor overheden en andere partijen een betrouwbare partner als het gaat om het investeren van maatschappelijk kapitaal.