Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Aula

Plaats
Wageningen

Bouwjaar
1933-1934

Type
Maatschappelijk

Rol BOEi
Beoogd eigenaar, Mede-Ontwikkelaar

Investering

Status
In ontwikkeling

Plaats
Wageningen

Bouwjaar
1933-1934

Type
Maatschappelijk

Rol BOEi
Beoogd eigenaar, Mede-Ontwikkelaar

Status
In ontwikkeling

Omschrijving

Aula wordt cultuurtempel

De monumentale Aula vlak naast de binnenstad van Wageningen maakte onderdeel uit van het terrein van de Wageningen University & Research (WUR). Het gebouw is niet alleen bijzonder vanwege zijn architectuur maar ook vanwege zijn betekenis. Het symboliseert de verbinding tussen de Wageningse ingenieurs en is een plek waar veel mensen persoonlijke hoogtepunten bereikt en gevierd hebben: vele duizenden buluitreikingen en promoties hebben hier plaatsgevonden.

Geschiedenis van de Aula

De Aula was bestemd voor plechtige en feestelijke gelegenheden zoals promoties en recepties. De Aula is een schenking van oud-studenten bij het 50-jarige jubileum (in 1926) van de Rijkslandbouwschool (later de Landbouwuniversititeit, nu de WUR). Het terrein tussen hotel De Wereld en studentensociëteit Ceres werd aangekocht. In het ontwerp werd ook een bibliotheek achter de Aula meegenomen in opdracht van de Rijksgebouwendienst. In 1935 was de U-vormige Aula gereed. Zowel het interieur als het exterieur van de Aula is in de loop der tijd veranderd. In 2022 zal de WUR de functies van de Aula verhuizen naar het Dialogue Centre op de campus buiten de stad. De bibliotheek (beter bekend als ‘Achter de Aula’) is al in 1982 verhuisd en dit gebouw werd daarna gebruikt voor talenonderwijs. Beide gebouwen grenzen aan het Irenebrigadeplein. Dit was ooit busstation en is nu parkeerterrein.

Capitulatie mei 1945

De Aula speelde een belangrijke rol aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 5 Mei 1945 ondertekenden de Canadese generaal Charles Foulkes en de Duitse generaal Johannes Blaskowitz de ‘Orders on the surrender’ in het naastgelegen Hotel de Wereld. De volgende dag werd in de Aula gewerkt aan de gedetailleerde technische uitwerking van de bevelen en nadere afspraken. Op het plein voor de Aula en hotel de Wereld werd in 1951 een monument neergezet om de capitulatie te herdenken.

 

Herbestemming van de Aula

In 2019 was de Aula nog in gebruik voor promoties en recepties. Na de start van de concentratie van de WUR op de Campus in het noorden van Wageningen in de jaren negentig was dit de laatste functie die nog in de stad was. Met de bouw van een Dialogue Center op de campus was ook de verhuizing van de aula een feit.

In de tender van 2019 heeft de combinatie BOEi/VSPO hun plan voor deze locatie voorgelegd aan de Wageningse bevolking: In de voormalige bibliotheek komen appartementen voor kenniswerkers. De Aula wordt een cultureel centrum met ruimte voor film, muziek, literatuur en discussie en het Heerenstraat Theater zal deze zalen exploiteren. Een deel van de nieuwe bebouwing gaat ondergronds, daarmee kan het Prinsesbrigadeplein een groenere uitstraling krijgen. BOEi/VSPO hebben deze tender gewonnen en in 2022 heeft de overdracht van de WUR naar BOEi/VSPO plaatsgevonden.

Bekijk hier de verhalen over de Aula die in het kader van ‘Mensen vertellen over de Aula’ zijn opgehaald.

Ontdek meer projecten met type: Maatschappelijk