Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Investeer in de toekomst van Nederland

DE BOEi OBLIGATIE

Een bibliotheek in een oude gevangenis, een theater in een voormalige fabriek en een basisschool in een leegstaand ziekenhuis. BOEi maakt al meer dan 25 jaar impact met maatschappelijke en culturele herbestemmingen door heel Nederland. U kunt ons daarbij helpen door de aanschaf van een obligatie met een jaarlijks rendement van 2,5%. Als dank ontvangt u nu tijdelijk ons kleurrijke jubileumboek KIJK! cadeau!

De BOEi obligatie

BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Om nieuwe projecten mogelijk te maken, geeft BOEi achtergestelde obligaties uit ter waarde van € 5.000 met een jaarlijks rendement van 2,5% en een looptijd van 7 jaar. De inleg van deze obligaties wordt volledig gebruikt voor de financiering van projecten.

De afgelopen 25 jaar is door BOEi € 200 miljoen geïnvesteerd in het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed. Zakelijk en bedrijfsmatig, met creativiteit en een lange adem en met oog voor de maatschappij.

Investeert u mee in een mooier Nederland?

BOEi steunen Slot Schaesberg

De komende jaren restaureert BOEi de enorme monumentale Centrale Markthal in Amsterdam tot publiekstrekker voor voedselminnend Nederland.

Investeren met impact

De impact van BOEi projecten is groot. Niet alleen voor gebruikers, bezoekers en omwonenden maar ook voor de vele vrijwilligers die betrokken zijn. Een bouwvallige fabriek, een lege kerk of een verwaarloosd monument zijn een doorn in het oog, maar met veel geld, geduld en expertise verwezenlijken wij er plekken vol betekenis: musea, scholen, wijkcentra of woningen.

Dankzij de tientallen obligatiehouders die u voor gingen konden wij al meer dan 1,5 miljoen euro investeren in nieuwe projecten. Denk hierbij aan de realisatie van het eerste Gymnasium van Rotterdam Zuid in het Zuiderziekenhuis , de restauratie en maatschappelijke invulling van de Bankastudios (voormalig ROZ-gebouw) in Maastricht en de transformatie van het ENKA-kantinegebouw in Ede naar een duurzame basisschool.

Ook de komende jaren staan ons nog grote maatschappelijke opgaven te wachten: de restauratie van het voormalig hoofdkantoor van DSM in Delft, de Centrale Markthal in Amsterdam, de Aula in Wageningen en de melkfabriek in Laude. Ook komen er wekelijks Nederlandse kerken vrij, die wachten op herbestemming. Wilt u hier uw bijdrage aan leveren en samen met ons ervoor zorgen dat deze monumenten weer van betekenis worden voor de gehele samenleving? Investeer dan mee via een BOEi obligatie.

De Blokhuispoortgevangenis werd hét brandpunt voor de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Dit project won de prijs voor de beste Bieb 2019 en de Nationale Transformatieprijs Gulden Feniks 2018.

Verbinding

Met een BOEi obligatie investeert u mee in de missie van BOEi met een looptijd van 7 jaar. Dat betekent dat u voor een langere tijd verbonden bent met BOEi. Met een indrukwekkend trackrecord van 25 jaar en de steun van belangrijke en toonaangevende aandeelhouders is BOEi een betrouwbare partner. Dit vertrouwen bouwen wij met u op door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van ons werk via maandelijkse BOEi berichten. Maar ook ontvangt u nu na inschrijving gratis het kleurrijk vormgegeven jubileumboek KIJK! waarin te lezen en te zien is wat BOEi de afgelopen 25 jaar heeft gepresteerd. Een echte "must have" voor erfgoedliefhebbers!

Wilt u graag onze jaarcijfers ontvangen? Neem dan contact op met Anne van den Hul via a.hul@BOEi.nl of 06 11 66 26 70.

Inschrijven

Inschrijven voor een BOEi obligatie is heel eenvoudig. Klik op het juiste type formulier en vul de benodigde gegevens in. U kunt de BOEi obligatie op uw eigen naam en/of op de naam van uw partner zetten of op naam van uw (klein)kinderen. Tot slot kunt u kiezen de bijdrage te voldoen via een eigen overschrijving of direct via iDeal.

Wilt u uw aandeel in de toekomst nog meer impact geven, dan kunt u er ook voor kiezen om uw rente te schenken aan de ANBI Stichting Vrienden van BOEi.
Voor meer informatie hierover of over andere zaken omtrent de BOEi obligatie kunt u contact opnemen met Anne van den Hul via a.hul@BOEi.nl of 06 11 66 26 70.

afm2_vrijstelling_prospectus-1768x122.jpg