De BOEi Obligatie: een investering in de toekomst van Nederland

BOEi Obligatie.JPG

De BOEi obligatie folder   |   inschrijfformulier rechtspersonen   |   inschrijfformulier particulieren

 

BOEi geeft bijzondere gebouwen in Nederland, zoals fabrieken, kerken, kloosters, boerderijen, watertorens, schoorstenen en kazernes, een nieuw leven. De verhalen van dit cultureel erfgoed worden zo doorgegeven aan toekomstige generaties. Met een BOEi-obligatie investeert u mee in de toekomst van Nederland.

DE BOEi OBLIGATIE
Een bibliotheek in een oude gevangenis, een theater in een cementfabriek of een zorginstelling in een leegstaande boerderij? Al 25 jaar geeft BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bijzondere gebouwen in Nederland een nieuwe, passende functie. BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en is door het Ministerie van OCW geëerd met de officiële POM-status.

Bij de restauratie van monumentale gebouwen is vanwege het bijzondere karakter vaak sprake van een onrendabele top. Om nieuwe projecten mogelijk te maken, geeft BOEi achtergestelde obligaties uit ter waarde van € 5.000,–. De inleg van deze obligaties wordt volledig gebruikt voor de financiering van projecten van BOEi. BOEi is in staat monumentale gebouwen en complexen een nieuwe toekomst te geven, zakelijk, bedrijfsmatig en met veel creativiteit en een lange adem, maar zonder winstoogmerk. De afgelopen 25 jaar is € 150 miljoen geïnvesteerd in het herbestemmen van erfgoed.

Investeert u mee?

HOE WERKT HET?
De investering in een BOEi Obligatie bedraagt € 5.000,– met een jaarlijks rendement van 2,5%. Na de looptijd van 7 jaar wordt de obligatie terugbetaald. De obligatie kan op uw eigen naam of op die van uw partner of (klein-) kinderen.
U kunt er voor kiezen de rente jaarlijks te ontvangen of deze te schenken aan Stichting Vrienden van BOEi en daarmee uw ‘aandeel’ in de toekomst van Nederland vergroten. Stichting Vrienden van BOEi stuurt op uw verzoek nadere informatie over de fiscale voordelen van een dergelijke schenking en als dank bent u als Vriend van BOEi speciale gast tijdens rondleidingen, openingen en restauraties.

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de BOEi obligatie geschiedt door het inschrijfformulier (digitaal of per post) aan BOEi te sturen en het bedrag (aantal obligaties x € 5.000,–) te storten op: NL20 RABO 0265 8663 16 t.n.v. BOEi, onder vermelding van BOEi Obligatie en uw naam.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor particulieren

Klik hier voor het inschrijfformulier voor rechtspersonen

Na ontvangst van deze storting ontvangt de aanvrager een bevestiging van de deelname, waarmee de aankoop van de obligatie tot stand is gekomen.

Lees voor uw aankoop het informatiememorandum: zie deze link.

Heeft u hulp nodig bij het inschrijven of een andere vraag? Een aantal vragen is alvast voor u beantwoord in deze Q&A. Mail naar Anne van den Hul (a.hul@BOEi.nl, 06-11662670) of bel bij geen gehoor naar kantoor, op 033 760 0660. afm2_vrijstelling_prospectus-1768x122.jpg

BOEi obligatiehouders droegen onder andere bij aan de realisatie van een basisschool in dit voormalige kantinegebouw (1951) van de ENKA kunstzijdefabriek in Ede: