Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Zuivelmuseum opent nieuw thema ‘Actualiteiten in de Zuivel’

14 juni 2024

Het Wapenveldse Zuivelmuseum heeft een nieuw thema geopend. Met ‘Actualiteiten’ in de zuivel staat de teller nu op 9 hoofdthema’s. Hiermee wordt het hele verhaal van de zuivel verteld. “De bestaande acht thema’s draaien vooral om historie en ambacht. Met dit nieuwe thema willen we aandacht geven aan wat er speelt in de samenleving en de vragen over de toekomst van de zuivelsector. Het doel is niet om te zenden, maar juist de bezoekers aan het woord te laten. De inrichting is een platform voor een open dialoog.” Aldus Wim van Dommelen, vice-voorzitter van het Zuivelmuseum.

Een doolhof aan meningen

De ‘droogzolder’ van het Zuivelmuseum, ooit gevuld met wasgoed, is nu gevuld met doeken die uitnodigen tot reflectie. Een doolhof aan doeken, dat symbool staat voor de wirwar aan meningen in het publieke debat. Bezoekers jong en oud worden uitgenodigd om in dit “doolhof van meningen” te dwalen, hun eigen standpunten te ontdekken en te reageren op anderen. Ook is er een keukentafel geplaatst, waar men verder kan doorpraten.

Tegen polarisatie in

75% van de Nederlanders maakt zich zorgen over polarisatie: de harde toon in het debat, niet naar elkaar luisteren en het vasthouden aan eigen gelijk¹ . Binnen de zuivelsector roepen discussies over thema’s als dierenwelzijn, klimaatverandering en voedselproductie uiteenlopende meningen op. “Als museum willen we inspringen op de behoefte aan een platform voor open dialoog. Met ‘De Actualiteiten in de Zuivel’ willen we ruimte bieden voor gesprek en discussie, tegen polarisatie in.” Aldus Rob van Vliet, conservator van het Zuivelmuseum.

Officieel geopend

Drie juni vond de officiële opening plaats, met een besloten groep genodigden vanuit de pers, zuivelsector, plaatselijke politiek en andere betrokkenen. Er is geproost op de nieuwe uitbreiding van het museum. Paul Dekker, hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en tot eind 2020 onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), deelde zijn inzichten over reële gevaren en onze spookbeelden van polarisatie. “Het vraagt moed om je uit te spreken als je er anders over denkt – vooral in je eigen ‘bubbel’. Juist nu is het belangrijk om respectvol met elkaar het gesprek aan te blijven gaan. En een goed begin is te starten bij de gemeenschappelijke deler: waar zijn we het wél samen over eens?” Aldus Dekker.

Eerste reacties

Hoewel het thema nog niet breed is aangekondigd, hebben al een heel aantal bezoekers een kijkje genomen op de droogzolder. “We zijn erg blij met het enthousiasme waarmee dit thema wordt ontvangen en de actieve deelname van de bezoekers tot zover.” deelt Van Dommelen. “We kijken uit naar de gesprekken en reacties die dit nieuwe thema op gang brengt.

‘Actualiteiten in de Zuivel’ is te bezichtigen in het Zuivelmuseum. Bekijk voor actuele openingstijden op www.zuivelmuseum.nl