Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Zonnepanelen op dak Cereolfabriek

18 juni 2024

De verduurzaming van één van de mooiste industriële gebouwen van Utrecht is een feit: maar liefst 171 zonnepanelen zijn recent geplaatst op de daken boven op de school en de gymzaal van de Cereolfabriek in Utrecht. Het project is mogelijk dankzij een lening van ASN-bank, dat BOEi vorig jaar 3 miljoen euro leende om twintig projecten te verduurzamen. De zonnepanelen worden verhuurd aan de gebruikers van de Cereolfabriek zodat zij profiteren van de stroomopbrengst.

In overleg met de bewoners van de naastgelegen nieuwbouw is gekozen om de panelen anders op het dak te plaatsen, in verband met eventuele overlast door reflectie. Om de bewoners tegemoet te komen is een aantal panelen die het zonlicht zouden kunnen reflecteren, op het zuiden geplaatst, de overige panelen liggen oost-west. Deze plaatsing zorgt bovendien voor een betere spreiding van de stroomopbrengst. Ook is op de zonnepanelen een anti-reflectie laag aangebracht, waardoor reflectie ook verminderd wordt.

Coöperatieve Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek Cereol

Aan de Utrechtse Merwede verrees in 1908 de Coöperatieve Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek Cereol. De voornaamste taak was het winnen van olie uit lijnzaad. Uit de restmaterialen die overbleven tijdens het productieproces werden veekoeken geproduceerd. Na een faillissement in 1973 gebruikte een nieuwe buitenlandse eigenaar de fabriek voor het bewerken van soja. Na een heftige brand in 2008 leek voorgoed een einde te komen aan de Cereolfabriek. De ruïnes van de oude fabriek werd echter weer opgebouwd, waarna de Cereolfabriek zich ontpopte tot een plek met belangrijke – en inmiddels onmisbare – maatschappelijke functies.

Als eigenaar van ruim 200 monumentale panden en complexen in Nederland heeft BOEi verduurzaming hoog in het vaandel staan. Daarnaast is BOEi duurzaamheidsadviseur voor andere professionele eigenaren, zoals gemeentes, kerkparochies en waterschappen. ASN Bank heeft in 2023 een lening aan BOEi verstrekt, waarmee 20 BOEi projecten worden verduurzaamd. Per locatie is een voorstel van maatregelen gemaakt, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het plaatsen van zonnepanelen, zonneschermen, de aanplant van bomen en warmteopslag.  Zie ook onze pagina over duurzaamheid en circulariteit.