KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

Verduurzaming het Grote Kantoor DSM

12 april 2022

BOEi heeft als ambitie om in 2023/2024 te starten met het verduurzamen en gasloos maken van het Grote Kantoor van DSM in Delft. Daarvoor is het noodzakelijk om het gebouw goed te isoleren maar ook om de monumentale waarden te behouden.

Door het isoleren van de gevels aan de binnenzijde van het gebouw en het dak én door het toepassen van isolatieglas, kan het energieverbruik voor verwarming bijna worden gehalveerd. Er wordt nog onderzocht of de restwarmte van de naastliggende fabriek hiervoor kan worden ingezet. En of het benutten van warmtepompen om het gebouw duurzaam te verwarmen anders een optie is. De terugverdientijd van het hele pakket van deze maatregelen bedraagt 7 jaar.