Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Verduurzamingsonderzoek Groate Kerk Jacobiparochie

13 december 2022

Voor de Groate Kerk in het Friese Jacobiparochie heeft BOEi een verduurzamingsonderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het huidige gasverbruik maar zeer beperkt wordt bepaald door het gebruik van de kerk. Uit energieprestatieberekeningen blijkt dat het gasverbruik van de kerk voor ruim 80% bestaat uit verwarming buiten gebruiksuren, om de kerk in het stookseizoen op een basistemperatuur van minimaal circa 8ºC te houden.

Dat betekent dat te nemen maatregelen daarop gericht zouden moeten zijn. En dat biedt kansen voor lagere temperatuurverwarming en inzet van een hybride warmtepomp. BOEi stelde eveneens een advies op om het kerkzaalgewelf en de vensters bouwfysisch verantwoord te isoleren, met behoud van monumentale waarden.