KIJK! 25 jaar herbestemmen in Nederland. Lees verder

Nieuwe bestemming voor St. Barbarakerk in Culemborg gezocht

23 december 2021

De rooms-katholieke parochie Suitbertus is voornemens om de St. Barbarakerk aan de Markt 50 in Culemborg te verkopen. De parochie zoekt een eigenaar/gebruiker die de kerk een nieuwe functie zal geven. In de Culemborgse Kerkenvisie is vastgelegd dat bij herbestemming eerst wordt gezocht naar een maatschappelijke invulling. Als dat niet haalbaar blijkt, zijn commerciële invullingen mogelijk, een combinatie is ook denkbaar. De kerk omzetten naar woningen is hierin een laatste stap. Vanwege haar centrale plek aan de Markt en daarmee haar potentiële bijdrage aan de beleving van de binnenstad is deze stap het minst gewenst.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf januari bij BOEi melden met een voorstel voor hergebruik van de kerk. Kijk voormeer informatie op onze website.