KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

Marktconsultatie Sint-Barbarakerk in Culemborg

Nieuwe eigenaar/gebruiker gezocht

De rooms-katholieke parochie Suitbertus is voornemens om de Sint-Barbarakerk aan de Markt 50 in Culemborg te verkopen. De parochie zoekt een eigenaar/gebruiker die de kerk een nieuwe functie zal geven. In de Culemborgse Kerkenvisie is vastgelegd dat bij herbestemming eerst wordt gezocht naar een maatschappelijke invulling. Als dat niet haalbaar blijkt, zijn commerciële invullingen mogelijk, een combinatie is ook denkbaar. De kerk omzetten naar woningen is hierin een laatste stap. Vanwege haar centrale plek aan de Markt en daarmee haar potentiële bijdrage aan de beleving van de binnenstad is deze stap het minst gewenst.

Marktconsultatieprocedure

Om bij verkoop te kunnen selecteren op inhoud en op bod, wordt eerst een marktconsultatieproces doorlopen. Gezien de centrale locatie in het hart van het centrum ziet de gemeente Culemborg graag een belevingsvolle toevoeging van de kerk aan de stad. Geïnteresseerden kunnen zich bij BOEi melden met een voorstel voor hergebruik van de kerk. Het voorstel zal naast een toelichting van het herbestemmingsplan ook een toelichting op de financiële kant van het plan moeten omvatten, om de haalbaarheid te kunnen inschatten.

De marktconsultatie voor de rijksmonumentale Sint-Barbarakerk in Culemborg start 17 januari, middels opening van de database met bronstukken. Op 24 januari om 12.30 uur vindt de (online) kick-off plaats, waar het proces en de doelstelling van de consultatie verder worden toegelicht en het mogelijk is om vragen te stellen.

 

 

Ligging

De Sint-Barbarakerk ligt op een perceel van ca. 2.124 m2  in het midden van Culemborg, gesitueerd tussen de Markt en de Ridderstraat. De kerk heeft een oppervlakte van 1.327 m2. Het priesterkoor is op de Ridderstraat (oosten) georiënteerd, aan de zuidzijde ligt de Processiesteeg. De kerk vormt het middelpunt tussen de markt, het gemeentehuis (ten noordoosten), de protestantse Grote of Sint-Barbarakerk (ten noorden) en de voormalige synagoge aan het Sint Janskerkhof (ten zuidoosten). Het is het enige kerkgebouw dat direct aan de markt grenst in Culemborg. De ligging geeft daarmee een mooie kans voor een verbindende functie.

Historie

De Sint-Barbarakerk is in 1886 gebouwd ter vervanging van de Sint-Janskerk die te klein en in te slechte staat was. Deze kerk, gewijd aan Sint-Jan de Doper, was voor de Reformatie de parochiekerk van de stad Lanxmeer geweest. De bouw van de nieuwe kerk vond plaats onder het pastoraat van pastoor Jacobs. De kerk is gewijd aan Sint-Barbara, de patroonheilige van Culemborg. Op 4 december 1886, de naamdag van Sint-Barbara, is de kerk ingewijd door de deken van Wijk bij Duurstede. De kerk is ontworpen door Petrus Johannes van Genk en gebouwd in neogotische stijl. Naast baksteen is er gebruikgemaakt van natuursteen. Mede door de Barbaratoren steekt de kerk met kop en schouders boven de andere kerken uit, en is daarmee beeldbepalend voor het silhouet van de stad.

Herbestemming

Bij de herbestemming van de Sint-Barbarakerk moet rekening gehouden worden met de grote cultuurhistorische waarde. Vanuit de kerkenvisie is het streven dat het kerkgebouw (gedeeltelijk) gebruikt kan blijven worden voor maatschappelijke doeleinden. Het parochiebestuur wil ten minste de voorzijde van het kerkgebouw en de dagkapel in stand houden. De Sint-Barbarakerk valt daarmee in trede 3 (herbestemming met publiek toegankelijke functies), eventueel in combinatie met private functies. Hiervoor zullen aanpassingen aan het kerkgebouw nodig zijn.
Het streven voor de toekomst is om tot een herbestemming te komen die recht doet aan het monument, in lijn met de kerkenvisie, maar ook genoeg inkomsten genereert om het gebouw structureel te kunnen onderhouden.

Subsidie en fiscale informatie

Om rijksmonumenten in stand te houden, is subsidie mogelijk. De overheid komt met een regeling monumenteigenaren financieel tegemoet. Hiermee kunnen eigenaren hun monument sober en planmatig onderhouden. Ook is financiering bij het Nationaal Restauratiefonds mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website.

 

Sint-Barbarakerk Culemborg

 

Aanmelden

Om u aan te melden voor de marktconsultatie en toegang te krijgen tot de stukken, kunt u een e-mail sturen naar r.pallada@boei.nl Ook voor aanvullende vragen kunt u per e-mail of telefonisch (06 213 497 07) contact opnemen met Rosan Pallada.

Bezichtiging

Het is mogelijk om op maandag 31 januari, tussen 10.00 en 14.00 uur de kerk te bezoeken op basis van inschrijving. Hierbij worden de geldende coronarichtlijnen in acht genomen.

Indiening

De indieningstermijn sluit op 25 maart om 16.00 uur. Geïnteresseerden worden verzocht om door middel van het inschrijfformulier (hier te downloaden: Inschrijfformulier Sint-Barbarakerk) uiterlijk 25 maart om 16.00 uur een schriftelijk (per e-mail en/of post) plan met voorwaardelijke bieding uit te brengen aan:

BOEi
T.a.v. Rosan Pallada
Postbus 2641
3800 GD Amersfoort
r.pallada@boei.nl