Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Restauratie torenspits Groote Kantoor DSM Delft

23 april 2024

Bij het Groote Kantoor in Delft is recent de windvaan van de klokkentoren gehesen. Een precies karwei dat eerder moest worden uitgesteld vanwege te harde wind. Het onderhoud aan de windvaan en de stalen spits waar de windvaan op staat is op locatie niet mogelijk en daarom is deze tijdelijk verwijderd.

Vanwege de lengte (ca. 9 meter) en het gewicht (ca. 250 kilo) van de spits, moest er een hijskraan aan te pas moest komen. Nu de spits is verwijderd, kan deze door een smid worden gestraald, behandeld en geschoopeerd. Ook de windvaan wordt opgeknapt, waarna het gevaarte rond de zomer weer met een hijskraan wordt teruggeplaatst.

Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt voor de restauratie van het voorgebouw, de restauratie van de torenspits is daar een onderdeel van.

Het Groote Kantoor, voormalig hoofdzetel van DSM en haar voorgangers Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek en Koninklijke Gist-Brocades speelde meer dan honderd jaar een centrale rol als broedplaats voor expertise en innovatie op het gebied van fermentatie en biotechnologie in Nederland.Het bijzondere rijksmonument uit 1907 met haar imponerende architectuur zal worden gerestaureerd en herbestemd tot een hoogwaardig kantoorgebouw met ontvangstruimten. Het gehele traject van restauratie en herbestemming zal naar verwachting zo’n vier jaar in beslag nemen. De transformatie zal gefaseerd uitgevoerd worden.