Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

BOEi en Provincie Noord-Brabant investeren in volgende fase Dongecentrale

22 juli 2022

BOEi en de Provincie Noord-Brabant investeren in de volgende ontwikkelingsfase van de Dongecentrale, de meer dan 100 jaar oude energiecentrale in het Brabantse Geertruidenberg. Het gaat om een investering van bijna € 1,3 miljoen in kantoorgebouw, filtergebouw, de dienstwoningen en het buitenterrein.

Eigenaren BOEi en Provincie Noord-Brabant werken sinds 2012 aan de restauratie en herbestemming van het complex aan de Donge. Met de vorig jaar door de provincie ter beschikking gestelde investeringsmiddelen (€447.000,-) is het kantoorgebouw op een hoger niveau getild en is het centrale gebouw herbestemd.

Restaureren en verduurzamen

Door de nieuwe investering krijgen BOEi en de Provincie het kantoorgebouw (1951) verder op niveau, wordt het filtergebouw uit 1929 verhuurgereed gemaakt en worden de voormalige dienstwoningen uit 1917 gerestaureerd en verduurzaamd. De zeven fabriekswoningen kunnen dan verhuurd worden aan startupbedrijven, ateliers of kunstenaars. Het filtergebouw leent zich goed voor een bijzondere invulling zoals een bierbrouwerij of andere horeca. In de investering zijn eveneens aanpassingen aan het buitenterrein meegenomen.
Eerder dit jaar hebben de Risk Factory en Fijnevent het centralegebouw betrokken. In het ketelhuis opende de Risk Factory een educatie- en belevingscentrum voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. Daartoe is een compleet ‘oefendorp’ in de fabriekshal gerealiseerd. Het aangrenzende machinehuis is in gebruik genomen door Fijnevent, die er besloten congressen en evenementen organiseert.

Behoud en beleving

Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed van de provincie Noord-Brabant: “Energieproductie van de Dongecentrale is essentieel geweest voor de industrialisering en elektrificering van Brabant. Vanaf de start is het onze bedoeling om fasegewijs te investeren in de gebouwen die de Dongecentrale vormen om de herbestemming van het geheel een stap verder te brengen. Dit past binnen onze ambitie dat over 50 jaar de geschiedenis van Brabant nog steeds kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. We richten ons daarom op duurzaam behoud van Brabants erfgoed door herbestemming of restauratie, op de bescherming van collecties, op de beleving van ons cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant. Dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Op die manier laten we onze provincie voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek zijn. Om te wonen, werken en te recreëren. ”

Sylvia Pijnenborg, directeur BOEi: “De herbestemming van de Dongecentrale is een lange weg, maar de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen beginnen nu zichtbaar te worden en we zijn dan ook blij met de samenwerking met de Provincie. Door de financiering speelt BOEi eigen vermogen vrij om door te kunnen met de verdere herbestemming van de nog leegstaande gebouwen en andere herbestemmingsprojecten in het land.”