Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

10e Nationaal Monumentencongres 2022: Voor elk risico een aanpak

31 oktober 2022

De R van Risico zit weer in de maand! Voor monumenteigenaren en andere partijen die met bijzondere gebouwen bezig zijn, liggen er grote risico’s op de loer. Tijdens het Nationaal Monumentencongres organiseert BOEi samen met Stichting ERM en Nico de Bont een deelsessie over vier risico’s: droogte, wateroverlast, de betaalbaarheid/verhuurbaarheid van monumenten in relatie tot o.a. de exorbitante gasprijzen en de schaarste aan personeel. Elk onderwerp wordt voorafgegaan door een spreker, waarna in groepen verder wordt gewerkt aan de aanpak. Deelnemers kunnen na de sessie aan de slag met de risico’s binnen hun eigen organisatie.

Het Nationaal Monumentencongres vindt plaats donderdag 3 november in Fort Voordorp in Groenekan. Meer informatie over het Monumentencongres is te vinden op de website.