Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Historische prefab ziekenbarakken

Eind 2022 is BOEi eigenaar geworden van twee ziekenbarakken in Ede die in 1907 zijn gebouwd in opdracht van het toenmalige Ministerie van Oorlog. Ze maakten onderdeel uit van het kazerneterrein Ede-West dat in 1904 is gebouwd. Op dit terrein stonden al een tijdelijk veldhospitaal en een apotheek. De barakken waren bestemd voor patiënten die niet vervoerd konden worden naar een hospitaal elders in het land.

In de ene barak werden patiënten verpleegd met een besmettelijke ziekte, in de andere barak patiënten die moeilijk vervoerbaar waren. De barakken werden met opzet ver van de kazerne af geplaatst aan de noordzijde van het terrein op de heide. Op die manier konden de patiënten goed worden afgezonderd van de manschappen op het kazerneterrein.

Door de aanleg van parkeerplaatsen voor het aangrenzende nieuwe appartementencomplex aan de Van Heutszlaan moesten de barakken het veld ruimen. Omdat ze modulair zijn gefabriceerd, kunnen ze gedemonteerd en verplaatst worden, en zo geschiedde.

De houten barakken zijn oorspronkelijk 11 bij 6 meter groot, en 1 barak is verlengd naar ca. 15 meter. Bij de demontage werd ontdekt dat deze verlenging niet met de oorspronkelijke schotten is uitgevoerd en dus niet origineel is. Daarom is besloten om beide barakken terug te bouwen zonder de verlenging. De gedemonteerde onderdelen, wand, vloer en dak blijken in matig tot redelijk goede staat te zijn. Inmiddels liggen de ziekenbarakken opgeslagen bij de aannemer die behalve het demonteren ook de restauratie gaat uitvoeren.

Na restauratie krijgen de twee barakken een nieuwe bestemming aan de Verbindelaarsweg tegenover het Platform Militaire Historie Ede. Zij gaan één van de barakken gebruiken voor een uitbreiding van het bestaande militaire museum. De barak wordt gebruikt als educatiecentrum om de eerste wereldoorlog (de loopgravenoorlog) uit te beelden. Op de Edese heide zijn deze loopgraven nog zichtbaar. De andere barak wordt in gebruik genomen als opslag en samenkomstplek voor veteranen.

De herbestemming van de ziekenbarakken is een van de voorbeelden waar het impactteam van BOEi zich voor inzet. Het impactteam heeft als doel om de buurt te betrekken bij BOEi projecten, en in dit geval bij de beoogde herbestemming en het plaatsen van de barakken op een nieuwe locatie in Ede. De herbestemming is een maatschappelijk project in het belang voor het militaire museum alsook voor de geschiedschrijving van de garnizoensstad Ede.

Wil je meer weten over ziekenbarakken? Kim Heuvelmans heeft er een blog over geschreven die hier te lezen is.

Tekst: Carolien Nijkamp
Beeld: Kreeft Bouwbedrijf