Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Exploitatie en verhuur van erfgoed

De diensten van BOEi gaan verder dan alleen het adviseren over en herbestemmen van monumenten. Ook bij het traject dat daarna begint kunnen we helpen: de exploitatie van het erfgoed. Hierbij kan BOEi als eigenaar de rol van verhuurder op zich nemen.

Inmiddels vallen er al meer dan 65 gebouwen onder het eigendom en beheer van BOEi. Een deel hiervan is al herbestemd, andere monumenten zijn al verkocht als woningen en een laatste categorie wacht nog op herbestemming. In de tussentijd worden ook die monumenten incidenteel gebruikt, bijvoorbeeld als bijzondere locatie voor:

  • Evenementen
  • bedrijfspresentaties
  • bruiloften en partijen
  • fotoshoots en clipopnames

Herbestemmen is dus meer dan het ontwikkelen en monumentenzorg alleen. Exploitatie van erfgoed maakt het door duurzaam gebruik mogelijk om monumenten ook duurzaam in stand te houden.

Meer weten over exploitatie en verhuur van erfgoed?

BOEi heeft momenteel zo’n 300 huurders, uiteenlopend van particulieren tot zzp’ers en beursgenoteerde bedrijven. Daarnaast verzorgt BOEi ook de exploitatie van de monumenten in eigendom bij Monumenten Beheer Brabant. Hierbij gaat het om 13 monumenten.

Onze medewerkers staan elke dag klaar om deze verhuur- en beheeractiviteiten in goede banen te leiden. Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met de afdeling Beheer, Onderhoud en Verhuur:

e-mail: beheer@boei.nl
telefoon: 033 760 0109