Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Verduurzaming Wagenmakerij zorgt voor meer werkcomfort

6 februari 2024

BOEi gaat de rijksmonumentale Wagenmakerij in Blerick (Venlo) verduurzamen teneinde het comfort voor gebruikers te verhogen en het energieverbruik te verminderen. Het rijksmonument uit 1890, deels in gebruik door het Spoorwegmuseum en deels te huur, moet zo toekomstbestendig worden. De verduurzaming is mogelijk dankzij een maatwerklening van de ASN Bank, bedoeld om de gebouwen uit de bestaande portefeuille beter werkbaar te maken en de CO2 uitstoot te verminderen. 

 Jaco van Noort, verduurzamer BOEi: “Verduurzaming van monumenten is broodnodig, maar ook erg complex. Daarom starten we niet op papier, maar met een gesprek met de huurders: die kennen het pand als geen ander. In Blerick gaat het om een serie kleinere maatregelen die de werkplekken veraangenamen en energie besparen.  Doel is het werkcomfort van de medewerkers van het Spoorwegmuseum te verhogen. Ook kan dan de heteluchtkachel die nu gebruikt wordt weg, zodat het CO2 verbruik gereduceerd wordt.” 

BOEi kijkt ook naar oplossingen voor de centrale hal, die door het grote oppervlak moeilijk te verwarmen is. Gedacht wordt aan het plaatsen van een warmtepomp waarmee de kantine wordt verwarmd. Die ruimte wordt nu nog met heteluchtkachel gestookt op diesel verwarmd, dat per vrachtwagen wordt aangevoerd. Ook wordt overwogen om een verwarmbaar compartiment in de loods te plaatsen. Verder worden er ca. 30 zonnepanelen geplaatst.  

Als eigenaar van ruim 200 monumentale panden en complexen in Nederland heeft BOEi verduurzaming hoog in het vaandel staan. Daarnaast is BOEi duurzaamheidsadviseur voor andere professionele eigenaren, zoals gemeentes, kerkparochies en waterschappen. ASN Bank heeft in 2023 een lening aan BOEi verstrekt, waarmee 20 BOEi projecten worden verduurzaamd. Per locatie is een voorstel van maatregelen gemaakt, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het plaatsen van zonnepanelen, zonneschermen, de aanplant van bomen en warmteopslag.