25 jaar herbestemmen in Nederland – Lees hier de interviews met opiniemakers!

Landschap Overijssel en BOEi gaan samenwerken

3 juni 2021

Landschap Overijssel en BOEi tekenen vandaag een intentieovereenkomst om tot 2024 samen te werken bij herbestemming en exploitatie van projecten met een raakvlak tussen rood en groen (erfgoed en natuur). Doel is om de ‘groene kennis’ van Landschap Overijssel te koppelen aan de ‘rode kennis’ van BOEi en in gezamenlijkheid projecten te verwezenlijken. Beide organisaties gaan binnenkort aan de slag met een aantal pilotprojecten.

Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel: “We zijn verheugd om in BOEi een partner te vinden met kennis van behoud en herbestemming van gebouwd erfgoed; een goede aanvulling op onze expertise op het gebied van groen erfgoed. Samen willen we de kansen in Overijssel op gebied van erfgoed goed bekijken en waar mogelijk benutten.”

Arno Boon, directeur BOEi: “Beide organisaties hebben projecten in Overijssel waar groen en rood verweven zijn, zoals de landgoederen Singraven en Beerze, de steenfabriek in Losser en boerderijen zoals Hof Espelo. Het samenbrengen van onze expertise kan deze projecten in een stroomversnelling brengen en samen kunnen wij nog meer erfgoed een nieuwe toekomst geven.”

De handtekeningen zijn vandaag gezet op het terrein van de voormalige IJsselcentrale Harculo in Zwolle, een project waar BOEi bij betrokken is en dat ook een combinatie van groen en rood biedt.