Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Grootschalig groenonderhoud bij Generaal de Bonskazerne

13 februari 2024

In Grave wordt hard gewerkt aan het groenonderhoud op het terrein van de Generaal de Bonskazerne. Het groen bij gebouw A en C wordt nu aangepakt, groenonderhoud rondom gebouw B volgt later, zodra de restauratie van het gebouw is afgerond en de steigers weg zijn.

Bij gebouw C is een opschoonactie uitgevoerd. Voor gebouw A waar het Filmcafé in is gehuisvest, zijn de oude paden opnieuw met grind aangelegd en is de beplanting hersteld. Ook is veel wildgroei verwijderd. Hierdoor is het aanzicht van het gebouw flink verbeterd en is de erker van het gebouw weer zichtbaar. Er is gewerkt met de oude structuren van de paden en de oude beplanting is waar nodig aangevuld en op een zo onderhoudsvriendelijke manier ingericht. De inrichting van het kazerneterrein is sober en doelmatig, en her en der voorzien van wat extra kleur.

Het kazerneterrein waarvoor de visie “Betrokken werken, betrokken wonen” is bedacht, krijgt steeds meer vorm. De vier legeringsgebouwen zijn allen verkocht of onder optie aan wooncollectieven of andere stichtingen. Ter voorbereiding op de bewoning van deze gebouwen worden later dit jaar nutsvoorzieningen aangelegd. Ook wordt een horecaondernemer gezocht die het kazerneterrein wil verlevendigen. Binnenkort wordt een kijkdag georganiseerd voor geïnteresseerden voor gebouw A, B en C waar 8 ruimtes vrijkomen en horeca.