Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Groote Kantoor Delft in de steigers

22 november 2023

Het Groote Kantoor in Delft staat in de steigers voor een flinke restauratieklus. Niet alleen de kozijnen en de gevels van het voorgebouw worden gerestaureerd, ook het dak wordt aangepakt. Ondertussen loopt ook een onderzoek naar de restauratie van de glazen koepel. Onderzocht wordt welk type glas het beste kan worden gebruikt voor de beschadigde ruitjes van de koepel.

Voor de restauratie van de smeedijzeren hekwerken met ornamenten die aan beide zijden van het pand staan, worden momenteel fondsen geworven. Door deze te restaureren wordt de grandeur van het gebouw weer in ere hersteld. Wilt u ons financieel ondersteunen bij de restauratie? Doneren kan heel eenvoudig via deze link.