Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

De ‘Bernardus’ vormt het middelpunt van Made na herbestemming tot sociaal cultureel centrum

27 februari 2024

De voormalige Bernarduskerk uit 1870 in het Noord-Brabantse Made vormt na een intensieve restauratie, verduurzaming en herbestemming het nieuwe hart van het dorp, als sociaal cultureel centrum ‘De Bernardus’. Het monument uit 1870 huisvest nu verschillende verenigingen, een consultatiebureau, kinderopvangorganisatie Kibeo, bibliotheek Theek 5 en een theaterzaal. Op zaterdag 9 maart is de grote publieksopening.

Het project van BOEi, Breda Bouw en de Gemeente Drimmelen in samenwerking met de inwoners van Made, laat zien hoe met gezamenlijke inspanning leegstaande iconische kerkgebouwen weer het hart van het dorp kunnen gaan vormen.

Jürgen Vissers, projectwethouder Gemeente Drimmelen: “De Bernardus was meer dan een eeuw het kloppende hart van het katholieke leven in Made. Hier werd gedoopt, gevierd, getrouwd en gerouwd. Dit monumentale gebouw krijgt een nieuwe duurzame toekomst waar alle generaties Madenaren weer terecht kunnen voor de gewonere én de grote momenten in hun leven.”

Tim Simons, wethouder ruimtelijke ordening Gemeente Drimmelen: “Het hart van Made ondergaat een geweldige metamorfose. De ontwikkeling van De Bernardus maakt het mogelijk dat hier 55 nieuwe woningen komen, en van een plantsoen maken we een park. En in het stralende midden hiervan staat De Bernardus.”

Sylvia Pijnenborg, directeur BOEi: “Dat deze betekenisvolle plek opnieuw betekenis heeft gekregen, kan alleen omdat de betrokkenen een lange adem hebben gehad. Ik hoop dat het een voorbeeld is voor de vele leegstaande of praktisch leegstaande kerkgebouwen in Nederland: verduurzaming en herbestemming is mogelijk als iedereen zich ervoor inspant.”

Cees Kwaaitaal, directeur Breda Bouw: “De Bernarduskerk was van oudsher het centrum van het sociale leven in Made. Na 8 jaar plannen, restaureren en bouwen geven we op 9 maart het voormalige kerkgebouw weer terug aan het dorp, als nieuw sociaal cultureel centrum.”

In 2016 werden de eerste stappen gezet voor de herbestemming van de Bernarduskerk. Dat begon met een aantal gesprekken met de dorpsbewoners waaruit duidelijk werd waar in Made behoefte aan was. Veel aandacht ging uit naar verduurzaming. Het gebouw is verdeeld in verschillende energiezones voor een aangenaam werkklimaat. Twee enorme warmtepompen in combinatie met 100 zonnepanelen zorgen ervoor dat de energiekosten voor de gebruikers betaalbaar blijven. Het gebied rondom de kerk krijgt de komende tijd een kwaliteitsimpuls met 55 nieuwe woningen. De kapel op de hoek van de Kerkstraat en de Kloosterstraat blijft behouden en neemt de kerkelijke functie van de Bernarduskerk over.

Iedereen is welkom bij de publieksopening, op zaterdag 9 maart van 10:45 tot 15:00 uur.