Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

BOEi onderzoekt rol in kloosterdorp Steyl

9 mei 2023

BOEi onderzoekt in de komende maanden of zij een stevige rol kan pakken in de ondersteuning van de stichting Kloosterdorp Steyl. De stichting heeft in Steyl sinds 2016 diverse monumentale gebouwen met omvangrijke karakteristieke kloostertuinen in eigendom en beheer. De opgave is fors en daarbij is een partner als BOEi nodig om de uitdagingen op te pakken en projecten verder te brengen. Het traject wordt uitgevoerd met inbreng van de gemeente Venlo.

Bart Lickfeld, voorzitter St. Kloosterdorp Steyl: “Wij zijn blij met de belangstelling van BOEi. Zij zullen zich de komende maanden verdiepen in de gebouwen en projecten. We hopen direct na de zomer met nadere berichten te komen over de samenwerking. BOEi heeft unieke expertise en een zeer goede reputatie; daar haken we graag op aan. In feite gaat het om een volgende stap in het proces dat voor ons als bestuur zo’n 10 jaar geleden is begonnen en waar we met veel inzet aan hebben gewerkt.”

Arno Boon, directeur BOEi: “Al sinds 2005 zijn we op en af betrokken bij projecten in Steyl; vaak in de sfeer van onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming. Het is dus een logische stap om ook een steviger rol te nemen. Hoe precies, zal de komende tijd uitgewerkt moeten worden. Daarbij is het van belang om de binding die er is tussen de monumenten en huurders, maar ook de gemeenschap in Steyl nog beter in beeld te krijgen en die energie te benutten. Monumenten zijn tegenwoordig niet meer alleen van monumentendeskundigen, maar van iedereen. De stichting heeft veel werk verzet en we snappen de vraag naar ondersteuning: dit soort gebiedsontwikkeling is geen eenvoudige opgave, waar maar zeer weinig partijen goed voor toegerust zijn.”

Kloosterdorp Steyl ligt op een van de meest schilderachtige plekjes langs de oever van de maas in Noord-Limburg. De provincie Limburg heeft het kloosterdorp het predicaat regionaal cultureel erfgoed toegekend, vanwege de monumentale en landschappelijke waarde, de bijzondere concentratie van gebouwen, het rijke cultureel-maatschappelijke verleden en de aanwezigheid van bijzondere tuinen, musea, kunstenaars en ambachtslieden.