Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Leerfabrieken en de kerk - KVL Oisterwijk

04_lakfabriek_JVD_MG_4826-20160403.jpg

Hier zien we een prachtige luchtfoto van het KVL terrein, gemaakt door Jan van Dalen in 2016. In het midden staat het centrale grote U-vormige fabrieksgebouw, eens domein van de meterij, de perserij en de drogerij. Uiterst rechts zien we achter een van de schoorstenen ook de Lakfabriek.

In een hoekje rechts bovenin de foto zien we ook nog de Katholieke Petruskerk van Oisterwijk. In Brabant had de kerk een stevige rol in de samenleving en op vele manieren invloed. Het boek ‘Geschiedenis van het Leerlooien in Noord-Brabant’ vermeldt in een korte, maar opvallende passage dat dit ook gold voor de leerindustrie. Toen in de jaren 20 de vakbonden opkwamen, kon de rol van de lokale geestelijke bepalend zijn in het effect dat zo’n bond kon hebben in de onderhandeling over arbeidsvoorwaarden. Dat kon twee kanten op. Aan de ene kant was er soms weerstand tegen het vakbondswerk bij de pastoor en/of kapelaan als “die zich meer zorgen maakten over het geestelijk welzijn van de leden, dan het materiële.” Aan de andere kant konden betrokken geestelijken juist ook ten positieve veel invloed hebben voor de bemiddeling. Dat wil zeggen, ten gunste van de arbeider! Het kwam volgens de auteurs daarom geregeld voor dat de leerondernemers beklag deden bij het bisdom over de bemoeienis van de kerk in de materiële belangenbehartiging, waarna de betreffende geestelijke door het bisdom werd overgeplaatst. Zo ging dat in die tijd…

Specifieke voorbeelden hiervan geven de auteurs echter niet en we weten ook niet precies wat de rol van de kerk was bij KVL in Oisterwijk. Hoe het ook zij, in de jaren na de oorlog zou de invloed van de kerk in heel Brabant afnemen, en zo ook bij de leerfabrieken. Weet u meer over de rol van de kerk in het voormalig KVL, dan horen we het graag van u.

Bronnen:
Luchtfoto: Jan van Dalen
Joost Seelen & Arnold Vogel, 1986. Geschiedenis van het Leerlooien in Noord-Brabant. Boekhandel Gianotten, Tilburg.