Beleef cultureel spektakel in iconische gebouwen! – erfgoedparade

Hoe oud is die baksteen? - Verhalen van de Aula

In deze aflevering van de serie verhalen van de Aula het verhaal van de archeologen die proefsleuvenonderzoek graven bij de Aula aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen. Dit gebeurt als voorbereiding op de bouwplannen in het terrein.

“Ah, archeologie, dat is schatten opgraven!” denk je dan al snel, maar toch is dat nu niet de bedoeling….tenminste niet helemaal. In een proefsleuvenonderzoek wordt er alleen gekeken of er waardevolle archeologie in de grond zit. En als dat zo, wordt het gat weer dichtgemaakt en volgt eventueel later opgraving. Sander Diependaal en zijn team maken op deze manier 9 proefsleuven van 4×10 meter in 2 dagen tijd en ook weer dicht. Op dit moment is al niet meer te zien dat de archeologen er zijn geweest. In het terrein zijn sporen te verwachten van de steentijd tot en met heden: er hebben hier bijna altijd mensen gewoond.

Buurtbewoner Jan van Witlage komt ook even kijken, nadat hij het spektakel eerst vanaf zijn garage heeft bewonderd. Hij woont al 80 jaar op deze plek. Hij heeft nog gezien dat er tuinen waren op de parkeerplaats, een tennisbaan die nu bij de tuin van Bresser hoort, en een busstation. En ook hoe er een barak werd geplaatst toen studentensociëteit Ceres uitbrandde en de keuken van haar menza hier plaatste. En ook hoe later het IAC* tijdelijk onderdak kreeg. De veranderingen vindt hij niet alles ‘het hoeft van mij niet zo…’ zegt hij, maar hij wacht ook af wat er allemaal gaat gebeuren.

En wat er gevonden is….? Dat vertelt Sander zelf in deze video.

 


*IAC: Voormalig Internationaal Agrarisch Centrum van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Het onderzoek is aanbesteed door het consortium Vrijheidskwartier Wageningen. Formele opdrachtgever Van Swaay B.V. https://www.vanswaay.com/
Met dank aan Sander Diependaal Econsultancy BV. www.Econsultancy.nl

Video: Jobbe Wijnen

Meer informatie:
Het Vrijheidskwartier: https://www.vrijheidskwartier.nl/
Youtube: https://www.youtube.com/user/BOEiherbestemmen
Instagram: https://www.instagram.com/boeierfgoed
Facebook: https://www.facebook.com/BOEi.erfgoed/
Vrienden van BOEi: https://www.vriendenvanboei.nl/