KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

In memoriam: herinneringslunch voor Ubbo Hylkema

In februari 2021 overleed Ubbo Hylkema op 74 jarige leeftijd. Ubbo Hylkema stond alom bekend als een aimabel persoon en een belangrijk voorvechter van het industrieel erfgoed.

Hij was ook van grote betekenis voor de totstandkoming van BOEi. Daarom organiseerden we in de serre van het Onze Lieve Vrouwe ter Eem klooster een herinneringslunch ter ere van deze markante erfgoedprofessional. Aanwezig waren Arno Boon, directeur BOEi, Ab Welgraven, voormalig directeur Nationaal Restauratiefond, Peter Bouwman, vm controller van BOEi, Peter Nijhof, senior adviseur industrieel erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Marcel Overbeek, documentalist voor BOEi. Allen kenden Hylkma vanuit hun huidige en vroege rol in de herbestemming van erfgoed. Voor BOEi waren verder aanwezig Michiel Rohlof en Anne van den Hul.

De video is een korte weergave van deze lunch. Een lange videoregistratie wordt binnenkort gepubliceerd.

Video en organisatie: Jobbe Wijnen & Menje Almekinders