Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Besmet in het Zuiderziekenhuis

zuider ontwerp.png

Oorspronkelijke ontwerp van het Zuiderziekenhuis door Witteveen uit 1926 (nummer 8 zijn de besmette paviljoens).  Bron: Bouwhistorische verkenning Zuiderziekenhuis Rotterdam.

Bij het ontwerp van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam aan het begin van de vorige eeuw werd veel rekening gehouden met patiënten met besmettelijke ziekten. In deze tijd was tuberculose nog een van de grootste doodsoorzaken in Nederland dus dat er zo veel aandacht uit ging naar de besmette afdeling was niet vreemd. Mensen met een besmettelijke ziekte moesten worden opgenomen en behandeld op de besmette afdeling. Mensen zonder een besmettelijke ziekte werden ondergebracht en behandeld in het onbesmette, ookwel interne, paviljoen. Dit werd ook bepaald door de Wet op Besmettelijke Ziekten uit 1872: besmette paviljoens moesten afgezonderd zijn van de rest van het ziekenhuis.  In eerste instantie zouden de paviljoens voor besmettelijke ziekten netjes volgens alle voorschriften helemaal achter op het terrein gebouwd worden, ver weg van alle andere patiënten, met een eigen desinfectiegebouw om het wasgoed te reinigen en ontsmetten.

Vanwege de crisis en financiële problemen moest echter tijdens de bouw flink bezuinigd worden en werd het ontwerp aangepast: alle gebouwen waarvan de uitvoering nog niet gestart was werden geschrapt. Dit betekende geen aparte hoek met besmette paviljoens. Uiteindelijk kwam er maar een besmet paviljoen en een onbesmet paviljoen aan weerszijde van het hoofdgebouw. Om het gebouw toch van de rest van het ziekenhuis te kunnen scheiden waren er luchtsluizen, portalen en badinrichtingen toegevoegd.

zuider 2.png

Bron: Bouwhistorische verkenning Zuiderziekenhuis Rotterdam.

Toen het aantal patiënten met een besmettelijke ziekte steeg tijdens de Tweede Wereldoorlog was het paviljoen te klein en werd er tijdelijk een houten barak geplaatst voor tuberculosepatiënten. Deze werd begin jaren 50 weer gesloopt.

Eind jaren 70 was de besmette afdeling door de ontwikkeling van antibiotica niet meer nodig en kreeg het paviljoen een andere functie.

dji_0926-20170315.JPG

Huidige situatie met rechts onderin het voormalige besmette paviljoen. Foto: BOEi Jan van Dalen Fotografie.