Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Architect Valk - Nemiusklooster Den Bosch

07_valk_1000.jpg

Het Nemiusklooster is ontworpen door een Bosche architect: Hendrik Willem Valk. Hij deed dat samen met de uit Eindhoven afkomstige architect F. Vervest.

Over zijn architectuur heeft cultuurhistoricus Dieuwertje van Schadewijk het een en ander uitgezocht voor de Soete Moeder: “Hendrik Willem Valk speelde een belangrijke rol binnen het zogeheten ‘Traditionalisme’. Zijn benadering uitte zich in het gebruik van handgevormd baksteen, gemetselde gewelven en de toepassing van vormen die ontleend zijn aan oudere bouwstijlen”, schrijft van Schadewijk in haar rapportage. Valk was ook de ontwerper van de in de Muntel gebouwde sociale woningbouw met meerdere verdiepingen, de eerste sociale hoogbouw in de stad Den Bosch.

Helaas bleek niet alles even positief aan Hendrik Willem Valk. Na de Tweede Wereldoorlog werd hem verweten fascistische sympathieën te hebben gekoesterd en het Nazi regime te hebben gesteund. Na de oorlog kreeg hij daarom een tijd geen overheidsopdrachten meer en ook voor katholieke bouwplannen kwam hij niet meer in aanmerking. Later zou hij weer gerehabiliteerd raken en tot aan zijn dood in 1973 in Den Bosch blijven wonen.

Meer over Hendrik Willem Valk vind je hier. Er is ook een boek over Valk geschreven bij de Stichting Bonas. Het is uitverkocht maar een PDF kun je nog steeds bestellen.

Bronnen: Dieuwertje van Schadewijk, 2016. Erfgoed en het klooster: een cultuurhistorisch verhaal. Kloosterhotel de Soete Moeder.
Wikipedia