Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

100e RvC BOEi: in gesprek met de Commissarissen

Naast twee directeuren heeft BOEi een Raad van Commissarissen (RvC) die toezicht houdt op het functioneren van de directie, als klankbord fungeert en beslissingen neemt. In de 27 jaar dat BOEi nu bestaat, hebben maar liefst 100 Raad van Commissarissen vergaderingen plaatsgevonden. In het begin bestond deze RvC uit afgevaardigden van de aandeelhouders, sinds 2019 heeft BOEi een onafhankelijke RvC met Hamith Breedveld als voorzitter en Nicole Mulder en Ronald van der Giessen als commissarissen. Wat drijft hen?

Creativiteit en multidisciplinair

Voorzitter Hamith Breedveld was voor zijn benoeming bij BOEi commissaris bij Stadsherstel Rotterdam NV. Zijn ‘overstap’ naar BOEi voelde als een vorm van promotie in zijn monumentencarrière. “Dit wordt mede ingegeven dat ik altijd heb gewoond, gestudeerd en gewerkt in een stad in wederopbouw na het bombardement”, aldus Breedveld. “Dat veroorzaakt een zekere eerbied voor erfgoed. Persoonlijk ben ik dan ook geraakt door het Rotterdamse Zuiderziekenhuis, en met name het Poortgebouw. Fantastisch dat dit voor veel Rotterdammers en eilanders betekenisvolle ziekenhuis is gered van sloop en dus is ontrukt aan de vergetelheid.”

In zijn werkzame leven als vastgoednotaris was Breedveld zeer actief in de projectontwikkeling. Voorbeelden zijn de Koopgoot in Rotterdam, de Heuvelgalerie in Eindhoven, de Kalvertoren in Amsterdam. “Bij dergelijke vernieuwende projecten past creativiteit en wel multidisciplinair”, aldus Breedveld. “Bij BOEi gaat hetzelfde op, maar nu voor herbestemming. Iedere week ben ik, maar ook mijn medecommissarissen, wel met BOEi bezig en dat met alle plezier. Want ik ben echt trots op wat er wordt gepresteerd door de teams; het is een mooi maatschappelijk bedrijf.”

Een prachtbedrijf met voortdurend uitdagingen

Ronald van der Giessen is commissaris vanuit zijn tijd bij het Oranje Fonds (aandeelhouder), waar hij als directeur werkte en vanuit die rol in de RvC deelnam en heeft inmiddels al zo’n 50 RvC vergaderingen bijgewoond. Zijn favoriete BOEi project is de voormalige Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden. “Dat verenigt alles in zich waar BOEi voor staat; complexe stakeholder relaties, rijke geschiedenis, volstrekt innovatief in het huidig gebruik en echt een monument waarvan de stenen spreken”.

Van der Giessen noemt BOEi “een prachtbedrijf waar voortdurend echte uitdagingen zijn; op het gebied van financiering, van governance, van stakeholder management; steeds met het doel bijzondere monumentale gebouwen van de ondergang te reden en een nieuw leven te geven. Als commissarissen trekken we gezamenlijk op, zonder specifieke eigen portefeuilles. Maar als het over governance gaat zet ik graag de puntjes op de i!”

Stevig perspectief naar de toekomst

De meest recent aangetreden commissaris, Nicole Mulder, volgde de activiteiten van BOEi – vanuit haar voormalige werk binnen de cultuurhistorie – met warme belangstelling en greep de kans om commissaris bij BOEi te kunnen zijn met groot enthousiasme aan. “Behoud door ontwikkeling is een motto dat ik volledig omarm”, aldus Mulder, nu wethouder bij de gemeente Alkmaar. “Ik kan echt genieten van een historisch gebouw dat van top tot teen is aangepakt en opnieuw in zijn kracht is gezet met een stevig perspectief naar de toekomst. De kans om commissaris bij BOEi te kunnen zijn heb ik dan ook direct met groot enthousiasme aangegrepen.”

Volgens Mulder draagt herbestemming en restauratie van cultureel erfgoed enorm bij aan het versterken van de identiteit van de gemeenten waar deze gebouwen zich bevinden. “BOEi regelt niet alleen dat deze gebouwen een nieuwe functie krijgen, maar zorgt er ook voor dat het oorspronkelijke verhaal van deze oude fabrieken, kerken, boerderijen of kastelen wordt verteld. BOEi heeft inmiddels een enorme expertise opgebouwd en neemt een zeer sterke positie in als ontwikkelaar van erfgoed en als partner in de samenwerking met overheden, ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen. Tegelijkertijd slaagt de organisatie er in zich steeds te vernieuwen en haar doelstellingen goed te verbinden met actuele thema’s die spelen in de samenleving zoals op het gebied van duurzaamheid, wonen, de behoefte aan betekenisvolle plekken en nieuwe ontmoetingsplaatsen.”

Restaureren met oorspronkelijke materialen

Gevraagd naar haar favoriete project noemt Mulder – net als Breedveld – het voormalige Zuiderziekenhuis in Rotterdam. “Dit project heb ik op meerdere momenten kunnen bezoeken en de enorme transformatie van het poortgebouw en de oude paviljoens goed kunnen zien. Elke keer was ik weer onder de indruk van hoeveel er weer was bereikt, en elke nieuwe uitdaging werd opgepakt. Ik zag daarbij de liefdevolle manier, waarop dit gebouwencomplex is gerestaureerd met veel oorspronkelijke materialen, maar ook de innovatieve oplossingen om tot een functionele nieuwe indeling te komen voor het Zuider Gymnasium en de nieuwe woningen die hier een plek krijgen.”