Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Industrieel erfgoed

De waardering voor industrieel erfgoed is eigenlijk pas vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw voorzichtig op gang gekomen. Door saneringen in de industrie kwamen er steeds meer gebouwen op de markt, waarbij langzaam het besef groeide dat deze een belangrijke monumentale waarde vertegenwoordigen. BOEi zet zich sinds 1997 in voor de restauratie en herbestemming van industrieel erfgoed. Er is al veel bereikt, maar er liggen ook nog genoeg uitdagingen; naar schatting zijn er nog zo’n 500 industriële monumenten die wachten op een herbestemming.

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) is daarbij een belangrijk klankbord voor BOEi. Hierbij zijn ongeveer 60 stichtingen en verenigingen aangesloten die monumenten aandragen en behoudsacties voeren. De rol die BOEi daarbij vervult is het in kaart brengen van de haalbaarheid van plannen.

Wat is industrieel erfgoed precies?
Er bestaat voor industrieel erfgoed geen wettelijk definitie en in de praktijk komt men dan ook verschillende ruime en strakke definities tegen. De monumenten lopen uiteen van oude fabrieken tot ambachtsscholen, drukkerijen en andere bedrijfspanden.

Voor BOEi is industrieel erfgoed geen kwestie van definiëren, we kijken liever naar het draagvlak binnen de gemeente en haar burgers waar het monument zich bevindt. In plaats van een definitie op te dringen laten we u dan ook liever de rijke wereld van industrieel erfgoed zien aan de hand van een aantal van onze projecten.

Industrieel wonen of werken?
Dat kan! BOEi houdt zich namelijk niet alleen bezig met de restauratie van industriële monumenten, de herbestemming speelt een minstens zo grote rol. Juist op die manier blijven deze bijzondere gebouwen hun waarde behouden en zullen de bijbehorende verhalen doorverteld blijven worden. Wilt u industrieel wonen of werken? Kijk dan naar het aanbod op onze pagina met woon- en werkruimte.