25 jaar herbestemmen in Nederland – Lees hier de interviews met opiniemakers!

BOEi viert in 2020 en 2021 haar 25-jarig bestaan

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen, schoorstenen en gevangenissen. Op deze pagina verzamelen wij verhalen, video’s en onderzoeken rondom 25 jaar herbestemmen in Nederland.

Speurtocht door het huis van Joop Gijsman

Joop Gijsman, STIEL Leiden, gaat met ons op speurtocht door zijn huis. Zoals vele fans van industrieel erfgoed, ligt zijn huis vol met kleine relicten, die overgebleven zijn nadat een fabriek werd gered, of soms helaas toch gesloopt.

‘Het Fundament, interviews met de grondleggers van herbestemmen’ is een project in het kader van 25 jaar BOEi.

Video: Jobbe Wijnen, Menje Almekinders, Michiel Rohlof. Meer informatie www.boei.nl/25jaar