BOEi viert in 2020 en 2021 haar 25-jarig bestaan

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen, schoorstenen en gevangenissen. Op deze pagina verzamelen wij verhalen, video’s en onderzoeken rondom 25 jaar herbestemmen in Nederland.

Herbestemmen moet rendabel en verantwoord zijn

 

“De missie van BNG Bank is om de publieke sector in staat te stellen maatschappelijk verantwoorde doelen te realiseren. Daar hoort het herbestemmen van nationaal erfgoed als vanzelf bij”, aldus Olivier Labe, Chief Financial Officer en Lid van de Raad van Bestuur bij BNG Bank.

Door Erik Luermans

BNG Bank is aandeelhouder van BOEi en Labe zit namens BNG Bank in het investeringscomité. “In deze rol hebben we met herbestemmen en het beleid ervan te maken. BNG Bank (voorheen bekend als Bank Nederlandse Gemeenten) verstrekt tegen zeer competitieve tarieven kredieten aan klanten in de publieke sector. Dat zijn met name woningbouwcoöperaties en gemeenten en in minder mate instellingen voor zorg, onderwijs, infrastructuur en (hernieuwbare) energie. Duurzaamheid is één van de speerpunten.

Labe: “Het beleid van BNG Bank wordt ingegeven door dat wat goed is voor mens, markt en milieu. De activiteiten van BOEi – het waarderen van het cultureel erfgoed, onderhouden van monumenten en het zoeken naar passende herbestemmingen – passen daarin. Als de koop van een monument niet goed is voor mens, markt en milieu, of als de onderliggende financiële gegevens niet optimaal zijn, heeft herbestemmen geen zin. Het moet rendabel en verantwoord zijn.”

BNG Bank focust op de publieke sector en financiert (soms indirect) ook veel maatschappelijk cultureel vastgoed. Labe: “Ik vind het belangrijk dat we cultureel erfgoed, en het herbestemmen daarvan, consistent steunen, juist ook in een onverhoopte lage conjunctuur. In de hoogconjunctuur, zoals we deze nu beleven (januari 2020, red), zijn er zeker in de grootstedelijke gebieden voldoende commercieel ingerichte marktpartijen die goed met herbestemming van erfgoed kunnen omgaan.”

Hij vervolgt: “Voor mij is een goed voorbeeld van herbestemming de transformatie van de vroegere ENKA fabriek in Ede. Herbestemming is geslaagd als het monument in zijn nieuwe functie goed en met plezier gebruikt wordt door vele en verschillende mensen. Een brede blik op wat erfgoed is verrijkt mogelijkheden van herbestemmingen. Een interessant voorbeeld is ontwikkeling van de BANKAstudios in Maastricht, een object uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Ik vind het goed dat we ook recente projecten transformeren, dus niet alleen gebouwen die dateren uit de 19e eeuw. Er mag in mijn ogen nog meer op het maatschappelijk nut worden gelet bij herbestemmen. Ook de geografische spreiding is een punt van aandacht.”

“Wat me opvalt is dat in Nederland nog veel monumenten, vooral religieus erfgoed, gesloopt worden zonder dat er iets van kwaliteit wordt terug gezet. Dat is zeer betreurenswaardig. Nederland denkt soms te pragmatisch. De reikwijdte van geschiedenis en het cultureel erfgoed is groot, dat kun je je niet genoeg realiseren bij het nemen van beslissingen.”

 

Terug naar BOEi.nl/25jaar