BOEi viert in 2020 en 2021 haar 25-jarig bestaan

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen, schoorstenen en gevangenissen. Op deze pagina verzamelen wij verhalen, video’s en onderzoeken rondom 25 jaar herbestemmen in Nederland.

Erfgoed verbindt verleden, heden en toekomst

 

Ronald Huikeshoven vormt samen met Gerhard Bolk de centrale directie van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Huikeshoven fungeert daarbij als voorzitter. Hij is één van de drijvende krachten van het business model I AM YOU, waarmee AM nieuwe woon- en leefomgevingen ontwikkelt met belanghebbenden. Hij heeft veel ervaring met herbestemming van cultureel erfgoed. Huikeshoven: “Ik ben ooit begonnen bij een restauratiedeskundige met de restauratie van monumentale gebouwen, onder meer grachtenpanden en industrieel erfgoed. In mijn huidige werk maakt erfgoed vaak deel uit van gebiedsontwikkelingen en is daarvoor dan vaak beeldbepalend.”

Door Paul Alzer

“Erfgoed geeft mensen een terugblik naar het verleden en biedt ze daarmee ook een toegevoegde waarde bij het vertrouwd raken met een gebied. Herbestemming is daarmee erg waardevol. Enerzijds kleurt erfgoed vanuit zijn betekenis en lading een gebied of zelfs een gebiedsontwikkeling. Anderzijds heeft erfgoed een culturele waarde, een blik op het verleden,  die we kunnen vastleggen en behouden. Erfgoed verbindt verleden, heden en toekomst.”

Welke persoonlijke betekenis heeft herbestemming voor u?

‘Vanaf jonge leeftijd heb ik meegelopen met mijn vader in het restauratievak, bijvoorbeeld bij kerken. Later heb ik er mijn beroep van gemaakt. Iedereen vindt de verhalen van gebouwen leuk, van oude monumentale gebouwen, maar ook van jonge monumenten vanwege hun functionele of architectonische waarde. Nieuwe functies maken deze gebouwen weer interessant en het behoud van de gebouwen mogelijk.”

“De grondslag voor de herbestemming van cultureel erfgoed ligt volgens mij enerzijds bij de verbintenis met het verleden en anderzijds bij het karakter van de gebouwen. Herbestemming van dergelijke gebouwen brengt fascinatie en passie met zich mee en dat spreekt veel mensen aan.”

Welk erfgoed wordt in uw ogen vergeten?

“Als ik bijvoorbeeld kijk naar de provincie Drenthe, dan is het leeg komen staan van landgoederen  een aandachtspunt voor de toekomst. Dit moeten we niet vergeten.”

Welke functie past in uw ogen niet bij herbestemming van erfgoed?

‘In eerste instantie zou er een open blik moeten zijn voor alle functies bij herbestemming, maar wel met respect voor de historie en de omgeving van een gebouw. Soms zijn er op dat gebied wel verrassende functiewisselingen mogelijk bij één gebouw. Zo is de Hagia Sophia in Istanbul in het verleden afwisselend een kathedraal en moskee geweest en nu functioneert het gebouw als museum. Een open blik is dus echt wenselijk.”

Zet u zich zelf in voor behoud van erfgoed en zo ja, hoe?

‘Heel direct zet ik me in mijn werk in voor erfgoed als ijkpunt of gangmaker in gebiedsontwikkeling.  Denk bijvoorbeeld aan het voormalige Enkaterrein in Ede of het voormalige Groot Zieken Gasthuis in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast zet ik me via BOEi en verschillende Stadsherstellen in voor het behoud en herbestemming van cultureel erfgoed.’

Zijn er zaken die we van het buitenland kunnen leren bij herbestemmen van erfgoed?

“In Nederland cultiveren we vaak een monumentaal object, terwijl we voorbeelden in het buitenland zien waar er meer gebruik wordt gemaakt van een mix van restauratie in combinatie met nieuwbouw. Dat is in Nederland nog wat ongebruikelijk en het buitenland biedt op dat vlak leerzame voorbeelden.”

 

Terug naar BOEi.nl/25jaar