Meehelpen aan monumentenzorg?

Net zoals BOEi anderen helpt bij de restauratie en herbestemming van erfgoed, kunnen wij op onze beurt ook uw hulp weer goed gebruiken. Wilt u een bijdrage leveren op het gebied van monumentenzorg en het behoud van ons cultureel erfgoed? Dan kan dat op verschillende manieren.

Steun BOEi met een schenking

U kunt de projecten van BOEi direct steunen door een donatie. Dit kan via de Stichting Vrienden van BOEi. De stichting zet zich in voor het in stand houden van beschermde monumenten in Nederland.

Giften aan Stichting Vrienden van BOEi worden onder meer gebruikt voor het verwerven, restaureren en herbestemmen van een monument. 
Schenken kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door een algemene donatie, geoormerkt schenken voor een specifiek monument of door ons op te nemen in uw testament. Indien u wilt schenken voor een specifiek monument dan vernemen wij dat graag en maken wij daarover met u afspraken. 
Stichting Vrienden van BOEi is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn hierdoor aftrekbaar van uw inkomsten.
Meer informatie over de belastingvoordelen van geven kunt u vinden op de website van de belastingdienst of bij uw notaris. 

U kunt uw eenmalige bijdrage storten op IBAN: NL47RABO0106318969  t.n.v. Stichting Vrienden van BOEi en onder vermelding van ‘Schenking’. Indien u geoormerkt wilt schenken verzoeken wij u eveneens de naam van het monument te vermelden. Wij houden u op de hoogte van bijzondere activiteiten.

Beleggen en investeren in monumenten

Naast de subsidies die BOEi verwerft voor het herbestemmen en restaureren van erfgoed vormen ook investeringen en beleggingen een belangrijke basis voor onze financiering. Hiermee maakt u niet alleen ons werk mogelijk, maar versterkt u ook uw eigen vermogen. De constructie is vergelijkbaar met die van het Oranjefonds: zij zijn aandeelhouder maar hebben eveneens een achtergestelde lening verstrekt. Hierover vergoedt BOEi een rente, die nu gemiddeld zo’n 3% bedraagt.

Het beleggen en investeren in monumenten kan uiteraard ook in andere vormen. Graag gaan wij hierover met u in gesprek om te verkennen wat voor u de meest passende vorm is. Hiervoor kunt u contact opnemen met Arno Boon of Sylvia Pijnenborg, de contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Word vrijwilliger in de monumentenzorg

Vrijwilligers vormen een van de meest essentiële pijlers onder de monumentenzorg. BOEi heeft haar wortels dan ook onder vrijwilligers. Huidig directeur Arno Boon begon bijvoorbeeld als vrijwilliger en initiatiefnemer bij de restauratie van steenfabriek de Bovenste Polder in Wageningen.

Veel van de projecten van BOEi zouden dan ook niet mogelijk zijn zonder de gepassioneerde steun van onze vrijwilligers. Bij ons op kantoor in Amersfoort, maar ook op de locaties van restauraties en herbestemmingen. De DRU in Ulft en het Kasteel Schaesberg in Landgraaf zijn slechts twee van de vele monumenten waarbij de inzet van onze vrijwilligers echt het verschil heeft gemaakt.

Heeft u belangstelling om mee te helpen dan horen we graag van u! Neemt u contact op met Arno Boon of Sylvia Pijnenborg:

Arno Boon
e-mail: a.boon@boei.nl
Mob: 06 505 152 64
Werk: 033 760 0660

Sylvia Pijnenborg
e-mail: s.pijnenborg@boei.nl
Mob: 06 223 995 75
Werk: 033 760 0660