Beleef cultureel spektakel in iconische gebouwen! – erfgoedparade

Roorda State

Plaats
Hitzum (Franekerdeel)

Bouwjaar
1855

Type
Agrarisch

Rol BOEi
Eigenaar

Investering
€ 400.000

Status
Verhuurd

Plaats
Hitzum (Franekerdeel)

Bouwjaar
1855

Type
Agrarisch

Rol BOEi
Eigenaar

Status
Verhuurd

Omschrijving

Roorda State

De Roorda State is een agrarisch rijksmonument in het Friese Hitzum. De oude boerderij is door BOEi herbestemd tot een kleine zorgboerderij. Hier kunnen kinderen met een handicap paarden verzorgen en berijden. Het erf van dit agrarisch erfgoed is volledig in de 19e-eeuwse staat teruggebracht, inclusief boomgaard, moestuin en erfbeplanting.

De kinderen worden dan ook in een prachtige, groene omgeving begeleid met therapeutische ondersteuning van de paarden. De initiatiefnemers van dit bijzondere plan hebben eind 2012 als pachters hun intrek genomen in de boerderij. Zij werken actief mee aan het bewoonbaar maken van de oude stelpboerderij.

Historie van de Roorda State

Op 7 april 1855 werd de eerste steen gelegd van de monumentale Friese stelpboerderij Roorda State in Hitzum, een dorpje vlakbij Franeker. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden is de boerderij nog altijd in nagenoeg oorspronkelijke staat. Geheel in de historische traditie van de Friese boerderijbouw is ook deze stelpboerderij de opvolger van een kop-hals-rompboerderij.

Sinds de bouw in 1855 is de stelpboerderij nauwelijks aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de landbouw of veranderende trends in woninginrichting. Zowel het woon- als het werkgedeelte zijn in een visueel gave staat, die zeldzaam is voor dit type Friese boerderijen. Deze kwaliteit in relatie tot het authentieke karakter van de dorpse en landelijke omgeving was voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aanleiding om de boerderij aan te wijzen als rijksmonument.

Transformatie tot zorgboerderij

Boerderij en Landschap (onderdeel van BOEi) heeft de oude boerderij en 1,5 hectare cultuurgrond aangekocht om zo de rijke geschiedenis van de Roorda State voort te zetten. De omliggende gronden zijn verworven door It Fryske Gea, een Friese vereniging voor natuurbescherming in de provincie.

Op initiatief van de Friese Boerderijenstichting is het erf inclusief boomgaard, moestuin en erfbeplanting volledig in de oorspronkelijke staat uit 1855 hersteld. De boerderij wordt gepacht door twee jonge gedreven ondernemers.

Ontdek meer projecten met type: Agrarisch