Slechtvalken op schoorsteen ENKA

20 maart 2021

De slechtvalk die op de spinnerijschoorsteen van de ENKA-fabriek in Ede huisvest, heeft een nieuwe broedplek gekregen. Bij de afronding van de restauratie van de 82 meter hoge schoorsteen in Ede is een broedkast bovenin de schoorsteen geplaatst. In de schoorsteen zijn camera’s aangebracht waardoor de zeldzame vogel live te volgen is. Er is goede hoop dat de broedkast een tweede slechtvalk aantrekt en het paartje de kast gaat gebruiken om te broeden.